Pirmininkė:  Eglutė Kšivickienė

Nariai : Stasė Čivienė

Gražina Bandzevičienė