Laikinai paskirta eiti direktorės pareigas

SAULĖ ŠERĖNIENĖ

El. paštas :    saulesereniene@gmail.com 
Telefonas :  (8-37) 31-24-30                                                                                                 
Išsilavinimas: aukštasis – universitetinis

Mokymosi įstaigos:

1996-2000 Edukologijos bakalauro laipsnis,KTU

2012-2014 Švietimo vadybos magistras, KTU

Darbo patirtis :

2019 rugsėjo 10 d.  paskirta eiti direktorės pareigas;

2016 balandžio 1 d.  iki dabar direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2014-2016 Kauno l/d “Želmenėlis” projektų vadovas;

2013-2014 Kauno l/d “Vėrinėlis” raštvedys, socialinis pedagogas;

1998-2012 Kauno M.Mažvydo vidurinė mokykla, socialinis pedagogas;

1996-1998 Kauno “Saulės” gimnazija, matematikos mokytoja;

1995-1996 UAB “Senukai” personalo skyriaus administratorė;

Priėmimo laikas:

Pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį, penktadienį:  8:00-15:45
Trečiadienį: 9:00-18:30

Atsakinga už vaikų priėmimą. Kont. tel 867651978;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

LORETA SADAUSKIENĖ

El. paštas: loretav488@gmail.com
Telefonas: (8-37) 31-24-30
Mobilus: +37067653215
Išsilavinimas: aukštasis – universitetinis
Mokymosi įstaigos:
2006 – 2011 Agronomijos bakalauro laipsnis, LŽŪU
2011 – 2013 Edukologijos magistras, ASU
Darbo patirtis :
Lopšelis – darželis “Želmenėlis” direktoriaus pavaduotoja ūkiui nuo 2011-08-01

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui