KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS  „ŽELMENĖLIS“

MOKYKLOS TARYBA

2018 m.

 

Pirmininkė: Daiva Pečiukėnienė

Nariai:

Laimutė Džermeikienė

Virginija Butkienė

Eglutė Kšivickienė

Sandra Malonienė

Stasė Čivienė