• Tel. : 8 37 312430
15Bir
2017
0
2016m. ataskaitos

2016m. ataskaitos

Aiškinamasis raštas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumospagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumų likučiai Finansinės būklės ataskaita Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos Finansinės rizikos valdymas Grynojo turto pokyčių ataskaita Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas […]

13Bal
2016
0
2015m. ataskaitos

2015m. ataskaitos

2015 2015 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. Gruodžio 31d. duomenis Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį Informacija apie įsipareigojimų dalį Eurais ir užsienio valiutomis Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus Pareigybių sąrašas Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 […]

04Vas
2015
0
2014m. Ataskaitos

2014m. Ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita Veiklos rezultatų ataskaita Pinigų srautų ataskaita Gryno turto pokyčio ataskaita Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita. Investicijų programa(biudžetas) Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita. Miesto darnaus vystymosi programa Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita. Valstybės finansuojamų įstaigų […]

03Vas
2015
0
2013m. Ataskaitos

2013m. Ataskaitos

2013 metų finansinės būklės ataskaita 2013 metų veiklos rezultatų ataskaita 2013 metų pinigų srautų ataskaita 2013 metų grynojo turto pokyčio ataskaita 2013 metų aiškinamasis raštas 6-tojo VSAFAS 4 priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 8-tojo VSAFAS 1 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 10-tojo VSAFAS 2 priedas Pagrindinės veiklos kitos pajamos 12 [...]