• Tel. : 8 37 312430

Pirmininkė:  Eglutė Kšivickienė

Nariai : Stasė Čivienė

Gražina Bandzevičienė