• Tel. : 8 37 312430

Informacija apie specialistų teikiamas paslaugas  įstaigoje ir už jos ribų.

Konsultuoja tėvelius, veda pratybas :

Reda_Petrauskine_foto

Logopedė – Reda Petrauskienė

Darbo laikas

Pirmadieniais 8:30-11:30;

Trečiadieniais 8:00 -17:00;


Logopedė – Neringa Lebedienė

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00-13:00;

Antradienis 8:00-14:00;

Trečiadienis 8:00-17:00

Ketvirtadienis 8:00-14:00

Penktadienis 8:00-13:00

Priėmimo laiką derinti iš anksto įstaigos telefonu 8 37 312430

Logopedė moko vaikučius:

  • taisyklingai tarti garsus,
  • girdėti ir skirti garsus,
  • pažinti raideles,
  • kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais,
  • pasakoti,sekti pasakas.

Logopedė:

  • Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
  • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
  • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiąsias mokymo priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimams šalinti.
  • Lavina sutrikusias funkcijas , taiko specialius darbo būdus bei metodus,
  • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe. Sprendžia ugdytinių specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę psichologinę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus darželyje.

 

Kūno kultūros pedagogė –   Lina Mejarienė

Organizuoja rytines mankštas, kūno kultūros užsiėmimus, sportines šventes.

Vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimus, du kartus per savaitę organizuojami gydomosios mankštos užsiėmimai.

Darbo grafikas

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
7:30-12:00 val.

 

 

7:45-12:45 val.

7:30-8:00 – Tėvų konsultavimas
12:30-14:30 – Nekontaktinės valandos

7:45-12:45 val.

 

 

7:45-12:15 val.

 

 

7:45-12:45 val.

 

 


 

Socialinė pedagogė –  Laima Gataveckienė

Socialinė pedagogė ugdo vaikų socialinę kompetenciją, padeda įveikti emocines, socialines raidos problemas, vykdo ankstyvąją prevenciją.

 

 


 

berta

Šokio mokytoja – Berta Janulevičienė

Organizuoja užsiėmimus vaikų grupėms, Ugdo vaikų meninę šokio raišką, moko klasikinių šokių elementų, dalyvauja renginiuose.

Darbo grafikas

 


Screenshot_1

Muzikos Pedagogė Alma Andrašiūnienė

Darbo grafikas


JūratėPsichologė – Jūratė Švaplėnienė

El. p.  juvenoss@gmail.com

Teikia kvalifikuotas konsultacijas tėvams ir pedagogams apie vaikų psichologinę raidą, padeda įveikti adaptacinius sunkumus, veda grupinius ir individualius užsiėmimus vaikams.


Mums gali padėti:

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba

Vadovė: Raimunda Žiulytė

Mickevičiaus g. 54, LT-3000 Kaunas

Tel.: 8-37423284

El. p. kppt@takas.lt, info@kppt.lm.lt

www.kppt.lm.lt

 

Kauno rajono švietimo centras

Vadovė: Laima Ruzgienė

PPT skyriaus vadovas: Dalius Balčiūnas

Saulės g. 12, LT- 50239 Kaunas

Tel.: 8-37332529, faks.: 8-37 380065

El. p.  ppt@centras.krs.lt

 

Kauno vaikų abilitacijos centras „Kitoks mano pasaulis“(autizmo sindromą ir kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų konsultacinis centras)

Bajorų g.12, Kaunas

Tel. 26 91 54

El.p. infokvac.lt

www.kvac.lt

 

Specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinis centras „Pūkas“(vaikams, turintiems lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų)

Griunvaldo 26A, Kaunas

Tel. 8(37)424511, 422448

El.p. klevelis@gmail.com

www.klevelis.lt

 

Specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinis centras „ Kelio pradžia“(vaikams turintiems regėjimo ir kompleksinių sutrikimų)

Kalniečių 214, Kaunas

Tel. 8(37) 386742

El.p. ldv@vyturėlis.kaunas.lm.lt

www.vyturėlis.kaunas.lm.lt

 

Specialiojo ugdymo pagalbos kalbos ir komunikacijos konsultacinis centras

Kariūnų pl.7, Kaunas

Tel.8(37) 345884

El.p. darzelissnekutis@takas.lt

www.snekutis.kaunas.lm.lt