Projektų vadovė Eglė Jasaitienė
kontaktai:  egle.jasaitiene@gmail.com

Projektinės veiklos 2018m. planas
Projektinės veiklos 2017m. planas

Projektinės veiklos 2016m. planas

Projektinės veiklos 2015m. planas

Projektai

„MISIJA :Želmenėlis“
2017/2018 m.m. „Aguonėlės“, „Linelio“, „Rūtelės“ grupių vaikai dalyvauja projekte „Say hello to the world“ .

2017/2018 m.m. „Linelio“ ir „Pakalnutės“ gr. vaikai dalyvauja respublikiniame projekte „Žaidimai moko“ .

SVEIKATIADA

Projektų logotipai

Mes rūšiuojam
Kubus

Ataskaitos

2015 M. L Ė Š Ų P A N A U D O J I M O A T A S K A I T A
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA
„Želmenėlio“ pedagogine ataskaita
Misijos „Želmenėlis“ lėšų panaudojimo ataskaita