Komisijos sudėtis- patvirtinta 2016-04-01

[dt_sc_box type=“titled-box“]Pirmininkė socialinė pedagogė: Saulė Šerėnienė

Sekretorė vyr.logopedė: Reda Petrauskienė

[/dt_sc_box]

[dt_sc_box type=“titled-box“]Nariai:

dir.pav.ugdymui: Saulė Šerėnienė
psichologė: Jūratė Švaplėnienė
Vsc specialistė: Birutė Ūsienė
vyr. kūno kultūros pedagogė: Laima Gataveckienė
vyr.auklėtoja: Aušra Kerulienė
aukl. metodininkė: Inga Kernagytė

[/dt_sc_box]


Socialinės sąveikos pagalbos tinklas

Vaiko Gerovės Komisijos pagalbos modelis

Vaiko Gerovės Komisijos veiklos reglamentas

Vaiko Gerovės Komisijos planas

VGK ataskaita