Komisijos sudėtis- patvirtinta 2016-04-01

Pirmininkė socialinė pedagogė: Saulė Šerėnienė
Sekretorė logopedė: Viktorija Vaidelienė

Nariai:
Dir.pav.ugdymui: Saulė Šerėnienė
Psichologė: Jūratė Švaplėnienė
Socialinė pedagogė: Laima Gataveckienė
Vyr.auklėtoja: Aušra Kerulienė
Aukl. metodininkė: Inga Kernagytė