Nauja vaikų priėmimo tvarka


*  Prašymai dėl vaikų išbraukimo iš laukiančiųjų eilėje sąrašų pateikiami įstaigos raštinėje arba atsiunčiami skenuoti el paštu: ldzelma@gmail.com ir tenkinami per 3 darbo dienas.

* įstaigai nevykdant ugdymo proceso arba atostogaujant atsakingam už priėmimą asmeniui vaikai į CVPIS neįvedami.