Lopšelis-darželis “Želmenėlis”

Adresas: Krėvės pr, 95, Kaunas  LT – 50367
Telefonas +37037312430, +37037312436
Faksas  +37037312436
Įstaigos tipas – Neformaliojo ugdymo įstaiga
Įstaigos teisinė forma – Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas – 191635918
Mokomoji kalba – lietuvių


Trumpa įstaigos istorija :

Kauno miesto lopšelis – darželis Nr. 33 atidarytas 1974 m.

◆ 1974 m. – 1981 m. įstaigai vadovavo vedėja Valerija Leščiukaitienė.

◆ 1981m. – 1987 m. įstaigai vadovavo vedėja Birutė Stogienė.

◆ 1987 m. – 2007 m. įstaigai vadovavo direktorė Romualda Žukauskienė.

◆ 1994 m. spalio mėnesį lopšeliui – darželiui suteiktas „Želmenėlio“ pavadinimas.

◆ 2007-2019 įstaigai vadovavo Lina Bagdanavičienė

◆ 2019 09 10 – 2020 09 15 laikinai paskirta eiti direktorės pareigas Saulė Šerėnienė
◆ nuo 2020 10 23  įstaigai vadovauja Saulė Šerėnienė

Įstaigos savitumas