Meninio ugdymo mokytoja (muzika) – Rita Nikolskienė

Muzikinę veiklą organizuoja įvairiomis formomis, kurios padeda žadinti vaikų domėjimąsi muzika, ugdo vaikų muzikinius gabumus, suteikia muzikinių žinių bei lavina muzikinius įgūdžius. Stengiasi, jog vaikų užsiėmimai atitiktų vaikų amžių ir gebėjimus.

Naudoja įvairias vaikų muzikinės veiklos organizavimo formas:

  • Užsiėmimai vaikams pagal amžiaus grupes (salėje, grupėse);
  • Šventės ir renginiai.

Muzikos integravimą į kitą vaikų veiklą:

dalyvauja įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose, kurie leidžia atsiskleisti vaikų gebėjimams, suteikia daug teigiamų emocijų, ugdo artistiškumą, kūrybiškumą.