Lietuvos Respublikos Prezidentas http://www.president.lt
Lietuvos Respublikos Seimas http://www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos vyriausybė http://www.lrv.lt
Klaipėdo universiteto Tęstinių studijų institutas http://www.tsi.lt
Šiuolaikinių didaktikų centras http://www.sdcentras.lt
Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Švietimo ir mokslo institucijos http://www.aikos.smm.lt
Švietimo aprūpinimo centras http://www.sac.smm.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras http://www.sppc.lt
Švietimo plėtotės centras   http://www.pedagogika.lt
Paramos vaikams centras http://lt.pvc.lt
VŠĮ Vaikų linija http://www.vaikulinija.lt
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://vaikams.lrs.lt
Mokytojų kompetencijos centras http://www.mkc.lt
Gera pamoka  http://www.gerapamoka.lt
Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.lt
Švietimo informacinių technologijų centras http://www.ipc.lt
VŠĮ “Vaiko namas” http://www.children.lt
Savaitraštis “Dialogas” http://www.dialogas.com
Žurnalas „Žvirblių takas“ http://www.gimtasiszodis.lt
Nemokama  internetinė biblioteka www.nemokamosknygos.lt
Viskas apie švietimą http://svietimo.takas.lt
Kitoks pasaulis http://www.kitokspasaulis.lt
Viešoji įstaiga „Projektai šeimai“ http://projektai.seimai.lt
Viskas, kas aktualu šeimai: http://www.mususeima.lt
http://www.augink.lt
http://www.geramama.lt
http://www.tindirindi.lt
http://www.seimoms.lt
http://www.ikimokyklinis.lt

Ar viską žinai apie Lietuvą?    http://www.lietuva.lt
Internetinis puslapis TAPK.lt (Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk) http://www.tapk.lt