Valdybos pirmininkas:

Linas Navikas

Nariai:

Daiva Vilčinskienė

Kristina Visockienė