Valdybos pirmininkas:

Tomas Paulius

Nariai:

Daiva Vilčinskienė

Edgaras Mėlynis