Valdybos pirmininkas: Tomas Paulius

Nariai: Edgaras Mėlynis

            Ingrida Giedaitė