Valdybos pirmininkė Laura Kižė

Nariai
Edgaras Mėlynis
Sandra Malonienė

Atliepdami Jūsų išsakytas mintis TĖVŲ KONFERENCIJOS apklausoje bei išdiskutavę jas kartu su tėvais 2016