Informacija apie specialistų teikiamas paslaugas  įstaigoje ir už jos ribų.


Logopedė – Viktorija Vaidelienė

Gerbiami tėveliai,

pasirašydami sutikimą, kad Jūsų vaikui būtų teikiama logopedo pagalba, tuo pačiu įsipareigojate būti aktyviu pagalbininku, įveikiant vaiko kalbos sutrikimą.

Taisyklinga, graži kalba, tai:

  • Gebėjimas reikšti mintis taisyklingais, pilnais sakiniais, puiki iškalba;
  • Sėkmė mokykloje, išvengiant galimų skaitymo bei rašymo sutrikimų;
  • Darnūs tarpusavio santykiai su bendraamžiais, nes neretai netaisyklingai kalbantys vaikai yra pravardžiuojami;
  • Profesijos pasirinkimas, karjera, autoritetas ir net padėtis visuomenėje.

Vaikas ikimokyklinėje įstaigoje mokamas daugelio dalykų, tačiau kalbos pratybos užima ypatingą vietą, nes čia būtinas darbo tęstinumas. Tėvai turėtų domėtis ko ir kaip vaikas yra mokomas, kad galėtų namuose įtvirtinti, o svarbiausia išreikalauti bei kontroliuoti, kad tai, ko išmoko, pradėtų vartoti šnekamojoje kalboje. Vaikui nuolatos priminti, jį suklydusį pataisyti turi visi šeimos nariai.

Specialistas Jūsų vaikui gali daug padėti, tačiau jis negali už Jus išspręsti visų vaiko kalbos problemų. Puikių ir žymiai greitesnių rezultatų galima pasiekti tik bendromis pastangomis. Tikiuosi gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

Pagarbiai, logopedė Viktorija Vaidelienė, tel. 863068279.


Logopedė – Ingrida Staliūnienė


Psichologė – Justina Stebuliauskienė

Socialinė pedagogė – Laima Gataveckienė

Socialinė pedagogė ugdo vaikų socialinę kompetenciją, padeda įveikti emocines, socialines raidos problemas, vykdo ankstyvąją prevenciją.


berta

Meninio ugdymo mokytoja (šokis) – Berta Janulevičienė

Organizuoja užsiėmimus vaikų grupėms, Ugdo vaikų meninę šokio raišką, moko klasikinių šokių elementų, dalyvauja renginiuose.


Meninio ugdymo mokytoja (šokis) – Livija Žukauskienė


Meninio ugdymo mokytoja (muzika) – Rita Nikolskienė


Visuomenės sveikatos specialistė – Donata Gelčienė

Tel. 867434552


Mums gali padėti:

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba

Vadovė: Raimunda Žiulytė

Mickevičiaus g. 54, LT-3000 Kaunas

Tel.: 8-37423284

El. p. kppt@takas.lt, info@kppt.lm.lt

www.kppt.lm.lt

 

Kauno rajono švietimo centras

Vadovė: Laima Ruzgienė

PPT skyriaus vadovas: Dalius Balčiūnas

Saulės g. 12, LT- 50239 Kaunas

Tel.: 8-37332529, faks.: 8-37 380065

El. p.  ppt@centras.krs.lt

 

Kauno vaikų abilitacijos centras „Kitoks mano pasaulis“(autizmo sindromą ir kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų konsultacinis centras)

Bajorų g.12, Kaunas

Tel. 26 91 54

El.p. infokvac.lt

www.kvac.lt

 

Specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinis centras „Pūkas“(vaikams, turintiems lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų)

Griunvaldo 26A, Kaunas

Tel. 8(37)424511, 422448

El.p. klevelis@gmail.com

www.klevelis.lt

 

Specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinis centras „ Kelio pradžia“(vaikams turintiems regėjimo ir kompleksinių sutrikimų)

Kalniečių 214, Kaunas

Tel. 8(37) 386742

El.p. ldv@vyturėlis.kaunas.lm.lt

www.vyturėlis.kaunas.lm.lt

 

Specialiojo ugdymo pagalbos kalbos ir komunikacijos konsultacinis centras

Kariūnų pl.7, Kaunas

Tel.8(37) 345884

El.p. darzelissnekutis@takas.lt

www.snekutis.kaunas.lm.lt