Meninio ugdymo mokytoja (šokis) – Berta Janulevičienė

Meninio ugdymo mokytoja darželyje:

  • Ugdo meninę raišką;
  • Organizuoja ir veda šokio užsiėmimus, planuoja metinę ugdomąją veiklą;
  • Dalyvauja įstaigos renginiuose ir projektuose;
  • Ugdytinius moko įvairių žanrų (tautinių, istorinių, klasikinių,  pramoginių, linijinių, šou) šokių elementų;
  • Individualiai konsultuoja tėvus ir darbuotojus.

 

Meninio ugdymo mokytoja (šokis) – Livija Žukauskienė

Vykdoma nuolatinė struktūruotų judriųjų veiklų organizavimo įvairovė, integruojama skirtingų kompetencijų samplaika bei jungtys su skirtingomis sporto šakomis. Ugdymo procesu siekia sudominti vaikus išbandyti ir atrasti savo judesio galimybes, skatina prigimtinį vaikų norą judėti, laisvą improvizaciją.  Akcentuoja kokybišką judesių kultūrą, kurios metodiškas pagrindas – žaidimas. Užsiėmimai puikiai užtikrina gerą emocinę savijautą bei yra prielaida kokybiškam sveikatingumo ugdymui.