Dėl lengvatos suteikimo

Dėl pažymos išdavimo

Dėl permokos grąžinimo

Dėl vaiko darželio lankymo 4 val. dienoje

Dėl vaiko darželio lankymo pagal tėvų darbo grafiką

Dėl vaiko maitinimosi įstaigoje

Dėl vaiko paėmimo iš darželio

Dėl vaiko vasaros atostogų

Priešmokyklinės gr. ugdytinių išbraukimas

Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo