Dėl lengvatos suteikimo

Dėl pažymos išdavimo

Dėl permokos grąžinimo

Dėl vaiko darželio lankymo 4 val. dienoje

Dėl vaiko darželio lankymo pagal tėvų darbo grafiką

Dėl vaiko maitinimosi įstaigoje

Dėl vaiko paėmimo iš darželio

Dėl vaiko vasaros atostogų

Priešmokyklinės gr. ugdytinių išbraukimas

Dėl nelankytų dienų pateisinimo