2022 METŲ :

MAITINIMO TYRIMAS

<spausti čia>


2022 METŲ :

ADAPTACIJOS TYRIMAS

<spausti čia>


2021 METŲ TYRIMAS :

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EMOCINĖ PATIRTIS JŲ TĖVŲ AKIMIS

<spausti čia>


KIEKVIENAS, KAŽKAS BET KAS IR NIEKAS

Arba kaip kūno kultūra darželyje virto šokiu

<spausti čia>


VAIKŲ ADAPTACIJOS YPATUMAI

<spausti čia>


EDUKACINĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS – INOVACIJA, ĮPAREIGOJANTI KURTI

<spausti čia>


DARŽELIS, Į KURĮ NORI VAIKAS

<spausti čia>


DARŽELIS Į KURĮ NORI KIEKVIENAS VAIKAS ARBA IKIMOKYKLINIS UGDYMAS KITAIP

<spausti čia>