2024 METŲ :

DARBUOTOJŲ PASITENKINIMO DARBOVIETE TYRIMAS

<spausti čia>


2023 METŲ :

DARBUOTOJŲ MIKROKLIMATO TYRIMAS

<spausti čia>


2023 METŲ :

ADAPTACIJOS TYRIMAS

<spausti čia>


2022 METŲ :

MAITINIMO TYRIMAS

<spausti čia>


2022 METŲ :

ADAPTACIJOS TYRIMAS

<spausti čia>


2021 METŲ TYRIMAS :

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EMOCINĖ PATIRTIS JŲ TĖVŲ AKIMIS

<spausti čia>