Logopedė – specialioji pedagogė Ingrida Staliūnienė

Tel. +37061593321

Pagrindinis logopedės – specialiosios pedagogės darbo tikslas – padėti vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymo(si) sunkumų, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, įveikti patiriamus sunkumus. Įstaigoje logopedo ir specialiojo pedagogo pratybos organizuojamos atskirai. Logopedinių pratybų metu pedagogė ugdo vaikų girdimojo ir fonologinio suvokimo, garsų tarimo, garsinės analizės bei sintezės, kalbos gramatinio taisyklingumo, žodyno, rišliosios kalbos, intelektinius gebėjimus ir lavina artikuliacinį aparatą, smulkiąją motoriką. Specialiojo pedagogo pratybų metu specialistė padeda vaikams įgyti trūkstamų žinių, lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Logopedė – specialioji pedagogė mielai bendrauja su tėveliais (globėjais), pedagogais, nes yra įsitikinusi, kad tik komandinis darbas padeda greičiau pasiekti rezultatų ir užtikrinti pilnavertį vaiko poreikių tenkinimą ugdymo procese.

 

Logopedė – Viktorija Vaidelienė

Tel. +37063068279

Pasirašydami sutikimą, kad Jūsų vaikui būtų teikiama logopedo pagalba, tuo pačiu įsipareigojate būti aktyviu pagalbininku, įveikiant vaiko kalbos sutrikimą.

Taisyklinga, graži kalba, tai:

  • Gebėjimas reikšti mintis taisyklingais, pilnais sakiniais, puiki iškalba;
  • Sėkmė mokykloje, išvengiant galimų skaitymo bei rašymo sutrikimų;
  • Darnūs tarpusavio santykiai su bendraamžiais, nes neretai netaisyklingai kalbantys vaikai yra pravardžiuojami;
  • Profesijos pasirinkimas, karjera, autoritetas ir net padėtis visuomenėje.

Vaikas ikimokyklinėje įstaigoje mokamas daugelio dalykų, tačiau kalbos pratybos užima ypatingą vietą, nes čia būtinas darbo tęstinumas. Tėvai turėtų domėtis ko ir kaip vaikas yra mokomas, kad galėtų namuose įtvirtinti, o svarbiausia išreikalauti bei kontroliuoti, kad tai, ko išmoko, pradėtų vartoti šnekamojoje kalboje. Vaikui nuolatos priminti, jį suklydusį pataisyti turi visi šeimos nariai.

Specialistas Jūsų vaikui gali daug padėti, tačiau jis negali už Jus išspręsti visų vaiko kalbos problemų. Puikių ir žymiai greitesnių rezultatų galima pasiekti tik bendromis pastangomis. Logopedė Viktorija tikisi gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

Fonologinio suvokimo raidos etapai. Pasiruošimas skaitymui ir rašymui. Lankstinukas apie fonologinio suvokimo ugdymą

Matematikos mokymosi sutrikimų atpažinimas ir prevencija ikimokykliniame amžiuje

Penkios meilės kalbos

Specifinių mokymosi sutrikimų-prevencija (ikimokyklinio amžiaus vaikai)

 

Naudingos nuorodos užsiėmimams su vaikais

Žaiskime prasmingai

Vaikų kalbos skatinimas

Kaip kalbinti kūdikį? https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/teveliams/kaip-kalbinti-kudiki/13299

Patarimai, kaip tėvai gali paskatinti vaiko kalbos raidą https://www.tavovaikas.lt/lt/vystymasis/g-1800-patarimai-kaip-tevai-gali-paskatinti-vaiko-kalbos-raida

Vaikai mokosi kalbėti žaisdami, arba kaip kasdien ugdyti vaikų kalbą http://logopedaslpc.lt/vaikai-mokosi-kalbeti-zaisdami-arba-kaip-kasdien-ugdyti-vaiku-kalba/

Žaidimai kalbai lavinti. Tik 10 minučių pakeliui į darželį, o rezultatai stulbinantys https://mamoszurnalas.lt/zaidimai-kalbai-lavinti-tik-10-minuciu-pakeliui-darzeli-o-rezultatai-stulbinantys/

Vaiko kalbos raida – ką pataria logopedai https://www.altamedica.lt/vaiko-kalbos-raida-logopedes-patarimai

Kaip vaikas mokosi kalbėti ir kaip paskatinti kalbos raidą https://www.tevu-darzelis.lt/kaip-paskatinti-vaiko-kalbos-raida/

Žaidimai skirti žodyno bei rišliosios kalbos ugdymui http://akmenesppt.lt/zaidimai-skirti-zodyno-bei-rislios-kalbos-ugdymui/

Žaismės principas ugdant kalbą ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje http://ugdymocentrasvarpelis.lt/wp-content/uploads/2014/07/%C5%BDaism%C4%97s-principas-ugdant-kalb%C4%85-ikimokykliniame-ir-prie%C5%A1mokykl_iniame-am%C5%BEiuje.pdf

Vaikų kalbos ugdymas laisvalaikiu (patarimai ir žaidimai)

http://www.darzelis-genys.lt/index.php/naujienos2/darzelio-naujienos/57-vaiku-kalbos-ugdymas-laisvalaikiu-patarimai-ir-zaidimai

Garsų tarimo mokymas (rekomenduotina pasitarti su Jūsų vaiko kalbą ugdančia logopede, kuri įvertina vaiko kalbėjimą ir gali pasakyti kokius garsus vaikas netaria ir kokiu būdu mokyti garsų tarimo).

Bendras garsų tarimo mokymo aprašymas. Logopedo patarimai: garsų tarimo mokymas(is) namuose https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/tevams/-logopedo-patarimai-garsu-tarimo-mokymasis-namuose/13566

Fonologinio suvokimo ugdymas

Foneminė klausa ir fonologinis suvokimas https://www.kursenunykstukas.lt/fonemine-klausa-ir-fonologinis-suvokimas/

Fonologiniai kalbos sutrikimai http://www.logopedai.lt/Fonologiniai.html

Girdimojo suvokimo lavinimas per žaidimą http://logopedaslpc.lt/girdimojo-suvokimo-lavinimas-per-zaidima/?fbclid=IwAR3rabJCDgAJV4Zt05kmgQyYQWfL9409qgMTsfTZOWSevzPcMxjWlOhQD7g

Foneminė klausa https://sites.google.com/site/logopedeonline/kalbos-sutrikimai/fonemine-klausa

Skaitymo įgūdžių ugdymas

Mokomės skaityti http://mudubudu.lt/mokomes_skaityti

Mokomieji filmukai (stebėdamas filmukus, vaikas nemato tariamų žodžių, todėl kartokite vaikui žodžius, paprašykite vaiko kartu su Jumis pakartoti žodžius, nes ne visi vaikai geba iš klausos atskirti garsus, sudarančius žodžius. Jūsų tarimas padės jiems lengviau suvokti žodį, pamatyti kaip jis tariamas). Peržiūrėjus filmuką aptarkite ką matėte, užduokite klausimus, į kuriuos vaikas turėtų atsakyti pilnu sakiniu. Paprašykite vaiko klausinėti Jus, patys atsakykite į klausimus. Ypač svarbu, kad vaikas klausydamas filmuko, pasakų, dainelių ir t.t. klaustų ką reiškia jam nežinomi ir negirdėti žodžiai, taip pat galima patiems atkreipti dėmesį į žodžius, kurių galbūt vaikas dar negirdėjo ar paklausti ką reiškia vienas ar kitas žodis, pvz., vaza – tai indas, kur mes merkiame gėles, o kas yra būda? Jei vaikas neatsako – reikia paaiškinti „Būda yra šuns namas/ namas, kuriame gyvena šuo“. Peržiūrėjus filmuką apie paros laiką, klausti kada kyla, o kada leidžiasi saulė, kada mes valgome pusryčius ir pan. Pasirinkite vieną filmuką vakarui ar net keliems vakarams, kad vaikas įsidėmėtų gautą informaciją ir ji jam kažką reikštų,

Įvairūs gyvūnai lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=QwLTwHWxgn4&t=30s

Lietuvos gyvūnai https://www.youtube.com/watch?v=uLiHpVUBtiE&t=6s

Namų gyvūnai lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=OhNis9Vy8bI&t=139s

Namu gyvūnai lietuviškai | Gyvūnų garsai | švietimo animaciją | šuo, katė, karvė, tigras https://www.youtube.com/watch?v=UuzxWvfeMig

Gyvūnų Garsai – Daineles Vaikams lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=5n1vX3j9QFI

Uogos ,vaisiai, sąvokos, lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4xk&t=72s

Geometrines figūros lietuviškai ekskavatorius https://www.youtube.com/watch?v=K8zPX31zl30

Transporto pavadinimai vaikams | švietimo animaciją | Automobilių, lėktuvas, sraigtasparnis https://www.youtube.com/watch?v=21WwqdOJkoE

Mokomės Lietuviškai. Skaičiai 1-10 https://www.youtube.com/watch?v=i7HxeBB8E1A

Susipažinkime su spalvomis (įgarsinta lietuviškai) https://www.youtube.com/watch?v=njWAlpD5tsg&t=3s

Spalvos ir skaičiai iki 10 https://www.youtube.com/watch?v=7AZCQtcOt-Y

Skaičiuojam nuo 1 – 20 – Mokomės skaičiuoti lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=WGvxrO78GDE (pratinkite vaiką skaičiuoti į priekį ir atgal (nuo 5 iki 10, nuo 3 iki 8, nuo 15 iki 1, nuo 10 iki 1, nuo 6 iki 3, nuo 9 iki 2 ir pan.).

Abėcėlė| Mėtos Melagėlės studija / Atpažįstame raides | Edukacinis filmas | Mokomasis filmas https://www.youtube.com/watch?v=0h5KG0G3Nzk&list=PLKr_p5LQvXuCWraOahIGgBAmYINhfiQsV&index=2

Veiksmai vaikams lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=-opn7UygFuQ&list=PLKr_p5LQvXuCWraOahIGgBAmYINhfiQsV&index=6

Kalendorius .Mokomasis filmukas https://www.youtube.com/watch?v=rcGxOabHVr8&list=PLKr_p5LQvXuCWraOahIGgBAmYINhfiQsV&index=45

Diena naktis .mokomasis filmukas https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy0429M&list=PLKr_p5LQvXuCWraOahIGgBAmYINhfiQsV&index=46

Filmukas apie dantukus. Įgarsinta lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=nXYCA82BpyE&list=PL73Gc4xT-aSkaKw2TcEZNGYALoSL5qg4b&index=3

Kaip taisyklingai valyti dantukus? https://www.youtube.com/watch?v=TN2TMF46q4o&list=PL73Gc4xT-aSkaKw2TcEZNGYALoSL5qg4b&index=12

Smagios dainelės (kai kuriose dainelėse yra įvairių instrukcijų, pratinkite vaikus jas išgirsti ir atlikti, pvz., pirmyn – atgal, kairėn dešinėn, tai ugdo vaiko kalbos suvokimą, kitose yra garsažodžių, kurie padėtų vaikui įtvirtinti garso tarimą).

Mankštos Dainelė – Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI

Tum tara tyra tyra tum – Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow

Keturi Metų Laikai – Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV https://www.youtube.com/watch?v=WiMkWykofsQ

Galva Pečiai Keliai Pirštai – Mankštos Dainelė | Mažylio TV https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4