Pirmininkė:Laikinai paskirta eiti direktorės pareigas Saulė Šerėnienė

Sekretorė: Logopedė Viktorija Vaidelienė

Nariai: Socialinė pedagogė: Laima Gataveckienė

            Psichologė Jūratė Švaplėnienė

            Vyr. mokytoja Aušra Kerulienė

            Mokytoja – metodininkė Inga Kernagytė

            Logopedė – Jurgita Pileckienė

            Visuomenės sveikatos specialistė – Donata Gelčienė

            Dietistė – Kristina Vasiliauskienė


Socialinės sąveikos pagalbos tinklas

Vaiko Gerovės Komisijos pagalbos modelis

Vaiko Gerovės Komisijos veiklos reglamentas

VGK ataskaita 2017

VGK ataskaita 2018

VGK ataskaita 2019

VGK veiklos planas 2017-2019

VGK veiklos planas 2019

VGK veiklos planas 2020