Įsakymas Nr. 5029 Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais pakeitimo

Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“:

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:
Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:
Pirmenybė teikiama šiems vaikams:
1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
2. įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;
3. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
4. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
5. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.
7. Būtina sąlyga deklaracija Kauno mieste
Sudarant priimamų vaikų sąrašus:
Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:
Pirmenybė teikiama šiems vaikams:
1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
2. įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;
3. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
4. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
5. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 1 punkte. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę 2-6 punktuose, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal 1-6 punktus, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 d.

Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Internetinėje svetainėje http://darz.kaunas.lt galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas, informaciją apie laisvas vietas.

Darbo laikas:

  I    10.00 – 18.30
II     8.00 – 16.30
III    8.00 – 16.30
IV    8.00 – 16.30
V     8.00 – 16.30

Visą informaciją galite rasti adresu: http://www.kaunas.lt/index.php?1280950628

Informacija  apie  lankančius ir laukiančius eilėje vaikus galite rasti adresu :  http://darzeliai.kaunas.lt/index.php/info/infotevams/

Informaciją apie vaikų patekimą į 2020/2021 m.m. ugdytinių sąrašus teiksime nuo birželio 1 d.

Darželio leistinas vietų skaičius 223 vaikai.

Šiuo metu turime 2 laisvas vietas į priešmokyklines ugdymo grupes.

2018-2019 m.m. lankstinukas


Priėmimo tvarka

Įsakymas (privalomo IU 1 Priedas)

Įsakymas (privalomo IU 2 Priedas)

Įsakymas (privalomo IU)

Įsakymas. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų privalomo ikimokyklinio ugdymo organizavimo

Tvarka (nacionalinė privalomo IU)

*  Prašymai dėl vaikų išbraukimo iš laukiančiųjų eilėje sąrašų pateikiami įstaigos raštinėje arba atsiunčiami skenuoti el paštu: ldzelma@gmail.com ir tenkinami per 3 darbo dienas.

* įstaigai nevykdant ugdymo proceso arba atostogaujant atsakingam už priėmimą asmeniui vaikai į CVPIS neįvedami.