Pirmininkė:  Eglutė Kšivickienė

Nariai : Stasė Čivienė

            Gražina Bandzevičienė