Pirmininkė:

Birutė Rusteikienė

Nariai:

Stasė Čivienė

Danguolė Taločkienė

El. paštas:

darbotaryba@zelmenelis.lt