Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis” antikorupcinio elgesio kodeksas, taikomas korupcijai atsparios aplinkos kūrimui

Įsakymas dėl korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Atmintinė

Korupcijos prevencijos planas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarkos aprašas