Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis” antikorupcinio elgesio kodeksas, taikomas korupcijai atsparios aplinkos kūrimui

Įsakymas dėl korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Atmintinė

Korupcijos prevencijos planas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarkos aprašas

Įsakymas. Dėl pareigybių, kurios privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, sąrašo patvirtinimo