Mokant atlyginimą už paslaugas nurodomas:
Gavėjas:                  Kauno lopšelis – darželis “Želmenėlis”
Gavėjo kodas:        191635918
Gavėjo bankas:      AB DNB bankas
Sąskaitą:                 LT814010042501537259
Paskirtis:                 Vaiko, kuriam suteiktos paslaugos, vardas, pavardė

Prašome sumokėti iki mėnesio 20 dienos.
Skolininkus, kurie daugiau kaip 2 mėn nemoka mokesčio už darželį, brauksime iš ugdytinių sąrašų.