Asmens duomenų tvarkymo Kauno lopšelyje darželyje Želmenėlis taisyklės

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Vaizdo tvarkymo taisyklės

Vaizdo stebėjimas