Mus aptarnauja:

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo specialistė Mantė Vonžodaitė

Tel. (8 6) 1610865

El. paštas: mante.vonzodaite@kaunovsb.lt

 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo specialistė Simona Žekonė paruošė:

 

Valgiaraščiai:

3 savaičių valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai valgiaraščiai:

1-3 metų

4-7 metų

Nemokamas maitinimas

Esant vaikų skaičiaus sumažėjimui patiekalai gali keistis įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

 

 

SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO

SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAGŲ TEIKIMO (Suvestinė redakcija nuo 2022-09-01)

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKIKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS
ĮSAKYMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A-339 “DĖL NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI MOKYKLOSE IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO” PAKEITIMO

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “ŽELMENĖLIS” MAITINIMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

PAVYZDINIAI VALGIARAŠČIAI

 

 

Vaikų maitinimo aprašo išaiškinimas

Maitinimo aprašo pakeitimai

 

 

Vaikų mitybos algoritmas esant COVID 19