2023 METŲ :

Kauno lopšelio – darželio “Želmenėlis” tėvų apklausos rezultatai

<spausti čia>


2022 – 2023 METŲ :

Kauno lopšelio – darželio “Želmenėlis” kokybės tyrimas

<spausti čia>


2020 METŲ :

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būtinųjų sąlygų (dėl atvykimo/išvykimo srautų valdymo) laikymosi Kauno lopšelyje – darželyje “Želmenėlis” įvertinimas

<spausti čia>