Direktorė

SAULĖ ŠERĖNIENĖ

El. paštas:  direktore@zelmenelis.lt

s.sereniene@zelmenelis.lt

Telefonas:  +37037 312436 

Mobilus:     +37062089046                                                                                

Išsilavinimas: aukštasis – universitetinis

Mokymosi įstaigos:

1996-2000 Edukologijos bakalauro laipsnis, KTU

2012-2014 Švietimo vadybos magistras, KTU

Darbo patirtis:

2020 spalio 23 d. Kauno l/d “Želmenėlis” direktorė;

2019 rugsėjo 10 d. – 2020 rugsėjo 15 d. Kauno l/d “Želmenėlis” laikinai paskirta eiti direktorės pareigas;

2016 balandžio 1 d. Kauno l/d “Želmenėlis”  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2014-2016 Kauno l/d “Želmenėlis” projektų vadovas;

2013-2014 Kauno l/d “Vėrinėlis” raštvedys, socialinis pedagogas;

1998-2012 Kauno M. Mažvydo vidurinė mokykla, socialinis pedagogas;

1996-1998 Kauno “Saulės” gimnazija, matematikos mokytoja;

1995-1996 UAB “Senukai” personalo skyriaus administratorė;

Priėmimo laikas:

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį:  8:30-16:00.

Atsakinga už vaikų priėmimą. Kont. tel +37062089046.

Darbotvarkė

Metinės vadovo užduotys:

2020 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

2021 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

2022 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

2023 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

2024 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

GRETA URBONIENĖ

(Vaiko priežiūros atostogos)

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

JONITA BUBLYTĖ

El. paštas: pavaduotojaugdymui@zelmenelis.lt

Telefonas:  +37037312430

Mobilus:  +37060597363

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 

El. paštas: pavaduotojaukiui@zelmenelis.lt

Telefonas:  +37037312430

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašas