Direktorė

SAULĖ ŠERĖNIENĖ

El. paštas :  saulesereniene@gmail.com

Telefonas :  (8-37) 31-24-36                                                                                                  

Išsilavinimas: aukštasis – universitetinis

Mokymosi įstaigos:

1996-2000 Edukologijos bakalauro laipsnis, KTU

2012-2014 Švietimo vadybos magistras, KTU

Darbo patirtis :

2020 spalio 23 d. Kauno l/d “Želmenėlis” direktorė;

2019 rugsėjo 10 d. – 2020 rugsėjo 15 d. Kauno l/d “Želmenėlis” laikinai paskirta eiti direktorės pareigas;

2016 balandžio 1 d. Kauno l/d “Želmenėlis”  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2014-2016 Kauno l/d “Želmenėlis” projektų vadovas;

2013-2014 Kauno l/d “Vėrinėlis” raštvedys, socialinis pedagogas;

1998-2012 Kauno M. Mažvydo vidurinė mokykla, socialinis pedagogas;

1996-1998 Kauno “Saulės” gimnazija, matematikos mokytoja;

1995-1996 UAB “Senukai” personalo skyriaus administratorė;

Priėmimo laikas:

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį:  8:30-16:00.

Atsakinga už vaikų priėmimą. Kont. tel 862089046.

Darbotvarkė

Metinės vadovo užduotys:

2020 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

INGRIDA GIEDAITĖ

Mobilus: +37061276136

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašas

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

INA ŪSIENĖ

Laikinai vykdanti funkcijas

Telefonas :  (8-37) 31-24-30

 

 

Ūkvedė (atsakinga už viešuosius pirkimus)

LINA DAMBRAUSKIENĖ

Nėštumo ir gimdymo atostogose

El. paštas: daunaraviciute.lina@gmail.com

Mobilus: +37061626399