2020 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS

Plačiojo įsivertinimo rezultatai


2021 METŲ ĮSTAIGOS  ĮSIVERTINIMAS

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS

Pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių  mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką

BENDRA ATASKAITA – IPU MOKYKLŲ VISUMINIO ĮSIVERTINIMO KLAUSIMYNAS MOKYTOJAMS (BANDOMASIS)

BENDRA ATASKAITA – IPU MOKYKLŲ VISUMINIO ĮSIVERTINIMO KLAUSIMYNAS TĖVAMS (BANDOMASIS)

PADĖKA MOKYKLOMS, DALYVAUJANČIOMS ĮSIVERTINIMO IŠBANDYME