Ikimokyklinio ugdymo programos gairės (įsakymas patvirtinimo ir gairės)

Lydraštis įsakymo pakeitimui

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų aprašo pakeitimas