Mokytojų algos pastovios dalies koeficientai

                                                                                                (Baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė kategorija Pastoviosios dalies koeficientai
Pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 nuo daugiau kaip 15 iki 20 nuo daugiau kaip 20 iki 25 daugiau kaip 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91
Vyresnysis mokytojas 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44
Mokytojas metodininkas 9,53 9,7 10,01 10,05 10,12

Techninio personalo koeficientai neskelbiami

 

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA