Mokytojų algos pastovios dalies koeficientai

Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 3 nuo daugiau kaip 3 iki 10 nuo daugiau kaip 10

iki 15

daugiau kaip 15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 4,47–4,64 4,75–4,93 4,81–5,0 4,92–5,13
Pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 10 nuo daugiau kaip 10

iki 15

daugiau kaip 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 4,77–4,96 4,86–5,06 4,95–5,15
Vyresnysis mokytojas 5,21–5,43 5,29–5,51 5,5–5,72
Mokytojas metodininkas 5,69–5,93 5,85–6,09 6,01–6,23

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų algos pastovios dalies koeficientai

Kvalifikacinė kategorija Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)
pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 3 nuo daugiau kaip

3 iki 10

nuo daugiau

kaip 10 iki 15

daugiau

kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 4,69–5,57 5,0–5,92 5,05–6,0 5,16–6,15
Pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 10 nuo daugiau

kaip 10 iki 15

daugiau

kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 5,02–5,95 5,1–6,07 5,2–6,18
Vyresnysis mokytojas 5,48–6,52 5,56–6,61 5,78–6,86
Mokytojas metodininkas 5,97–7,12 6,15–7,32 6,3–7,47

 

Dėl techninio personalo tikslintis įstaigoje.