Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (nuo 2024-01-01)

Kauno lopšelio – darželio “Želmenėlis”, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarka (nuo 2024-01-01)

 

                          Mokytojų algos pastovios dalies koeficientai

                 (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė kategorija Pareiginės algos koeficientai
Pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 nuo daugiau kaip 15 iki 20 nuo daugiau kaip 20 iki 25 daugiau kaip 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 0,9294 0,9328 0,9408 0,9580 0,9878 0,9912 0,9970
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 0,9981 1,0005 1,0016 1,0073 1,0096 1,0130 1,0210
Vyresnysis mokytojas 1,0222 1,0256 1,0303 1,0715 1,0772 1,0817
Mokytojas metodininkas 1,0921 1,1116 1,1471 1,1517 1,1597
Mokytojas ekspertas 1,2411 1,2617 1,2938 1,2995 1,3053

  Techninio personalo koeficientai neskelbiami