Mokytojų algos pastovios dalies koeficientai

                                                                                        (Baziniais dydžiais)

 

 

Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 nuo daugiau kaip 15 iki 20 nuo daugiau kaip 20 iki 25 daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas 7,44 7,47 7,53 7,67 7,91 7,94 7,98

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas 7,99 8,01 8,02 8,06 8,08 8,11 8,17
Vyresnysis mokytojas 8,18 8,21 8,25 8,58 8,62 8,66
Mokytojas metodininkas 8,74 8,9 9,18 9,22 9,28

 

Techninio personalo koeficientai neskelbiami

 

VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA