Pirmininkė:

Daiva Pečiukėnienė

Nariai:

Laimutė Džermeikienė

Virginija Butkienė

Eglutė Kšivickienė

Daiva Vilčinskienė

Stasė Čivienė