Projektinės veiklos planai

Projektinės veiklos 2018 m. planas

Projektinės veiklos 2017 m. planas

Projektinės veiklos 2016 m. planas

Projektinės veiklos 2015 m. planas

 

Projektai
“MISIJA : ŽELMENĖLIS”

2017/2018 m. m. “Aguonėlės”, “Linelio”, “Rūtelės” grupių vaikai dalyvauja projekte “Say hello to the world” .

2017/2018 m. m. “Linelio” ir “Pakalnutės” grupių vaikai dalyvauja respublikiniame projekte “Žaidimai moko”.

SVEIKATIADA
PARAIŠKA FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ 
SUTARTIS SU UAB “LANTELIS”
LOGO KINETINĖS MANKŠTOS
PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS” NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS.
Projektų logotipai

Mes rūšiuojam
Kubus

 

Ataskaitos

Projekto “MISIJA : ŽELMENĖLIS” pedagoginė ataskaita