Projektų vadovė Eglė Jasaitienė
kontaktai:  egle.jasaitiene@gmail.com

Projektinės veiklos 2018m. planas
Projektinės veiklos 2017m. planas

Projektinės veiklos 2016m. planas

Projektinės veiklos 2015m. planas

Projektai

“MISIJA :Želmenėlis”
2017/2018 m.m. “Aguonėlės”, “Linelio”, “Rūtelės” grupių vaikai dalyvauja projekte “Say hello to the world” .

2017/2018 m.m. “Linelio” ir “Pakalnutės” gr. vaikai dalyvauja respublikiniame projekte “Žaidimai moko” .

SVEIKATIADA
PARAIŠKA FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ 
SUTARTIS SU UAB “LANTELIS”
LOGO KINETINĖS MANKŠTOS
Projektų logotipai

Mes rūšiuojam
Kubus

Ataskaitos

2015 m. Lėšų panaudojimo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
“Želmenėlio” pedagogine ataskaita
Misijos “Želmenėlis” lėšų panaudojimo ataskaita