Psichologė – Justina Stebuliauskienė

Psichologė darželyje rūpinasi vaikų psichikos sveikata. Stiprina jų psichologinį atsparumą, prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą, padeda vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Į darželio psichologę galite kreiptis, kai:

  • Norite pasitarti dėl vaiko elgesio;
  • Nerimą kelia vaiko emocinė būsena;
  • Manote, kad vaikas patiria bendravimo sunkumų;
  • Kyla adaptacijos sunkumų;
  • Vaikas išgyvena krizinius – traumuojančius įvykius (artimo šeimos nario netektis, tėvų skyrybos, patirta fizinė ar psichologinė prievarta);
  • Kyla kiti klausimai, susiję su vaiko psichologine sveikata.

Psichologė darželyje konsultuoja, dirba individualiai bei veda grupinius užsiėmimus vaikams, skirtus spręsti mokymosi sunkumus, ugdant bendradarbiavimo įgūdžius.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys individualios konsultacijos visuomet gali kreiptis į Justiną dėl individualios konsultacijos.

LANKSTINUKAS “VAIKŲ ADAPTACIJA DARŽELYJE”