2022/2023 m. m. būreliai

Būrelių tvarkaraštis

2021/2022 m. m. būreliai

Būrelių tvarkaraštis

2020/2021 m. m. būreliai

Vyksta tik vienos grupės vaikams, nejungiant skirtingų grupių vaikų.