Įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014m.
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos priedas 2014m.