Mokytojo pareigybės aprašas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašas