Pareigybės aprašas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareiginis aprašas