MOKYKLOS VIZIJA

Aukštos kultūros ir atvira kaitai, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, užtikrinanti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius, pasitelkianti inovatyvius sprendimus.

MOKYKLOS MISIJA

Teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vaikams nuo 1,5 -6 (7) metų, padedant jiems harmoningai plėtoti visas kompetencijas, užtikrinant jų mokyklinę brandą bei kompetentingą kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Laikomąsi vertybinių nuostatų, kurioje ugdytinio vaikystė įstaigoje vientisa ir nedaloma.
Darželis, į kurį nori kiekvienas vaikas.