Vizija

Šiuolaikiška, pritaikyta kiekvieno ugdytinio poreikiams, nuolat besimokanti įstaiga, kurioje nuolatinė partnerystė tarp ugdytojo-ugdytinio ir jo tėvų ( globėjų) yra ugdymo kokybės garantas.

Misija

Teikti kokybišką, prieinamą kiekvienam vaikui, ikimokyklinį ugdymą, kuriant sėkmingą visų kompetencijų plėtotę, parengiant juos formaliojo švietimo programų įgyvendinimui.

Filosofija

Ugdymo įstaiga ne visiems, o kiekvienam vaikui.