Projektas
es
Lietuvos mažųjų žaidynės
M8s7
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Įdomu!
turas
Kviečiame pas mus!
received_231406588276962

Naujienos

Mielieji,
Laukiame Jūsų visų rugsėjo  3d. 10 val. Mokslo ir žinių šventėje.
Saugios ir sveikos vasaros.

DARBO LAIKAS
7.30 – 11.30 VAL. (LYGINĖMIS DIENOMIS)

Psichologo įstaigoje paskirtis – teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams.
Psichologas pavaldus Projekto vadovui (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui (Viršuliškių g. 103, Vilnius).
Psichologo funkcijos:
1. prireikus atlieka mokinio (vaiko) psichologinį vertinimą;
2. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais; prireikus konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
3. konsultuoja smurtavusius ar smurtą patyrusius mokykloje mokinius, mokytojus ar kitus švietimo įstaigos darbuotojus;
4. įgyvendina įvairias smurto ir patyčių, savižudybių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir pan. prevencijos priemones, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;
5. skaito paskaitas tėvams ir mokytojams apie konfliktų sprendimą, bendravimo su mokiniais gerinimą, smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją, savižudybių prevenciją mokykloje, krizių valdymą bei kitomis aktualiomis psichologinėmis temomis;
6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.
7. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
8. atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, suderinęs su mokyklos administracija;
9. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
10. su pedagoginės psichologinės/ švietimo pagalbos tarnybos vadovu suderina savo veiklos planą einamiesiems mokslo metams, teikia jį ir atliktų drabų ataskaitą Projekto vadovui;
11. vykdo kitus Projekto vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

Informuojame Jus, kad preliminarus 2018/2019 m.m. priėmimas yra baigtas. Vadovaujantis naujomis Duomenų apsaugos direktyvomis, vaikų vardų ir pavardžių skelbti negalime, tačiau pasitikrinti, ar patekote, galite prisijungę su vaiko ID į centralizuotą vaikų priėmimo sistemą (CVPIS), kurioje matysite statusą PATEKĘS. Viso priimta 60 ugdytinių. Įstaigos nuostata- pagal amžių išgrynintos amžiaus grupės, tad priėmimas vykdomas pagal laisvas vietas konkrečių gimimo metų vaikams. Visus klausimus galite pasitikslinti telf 8 37 312 430 arba el paštu ldzelma@gmail.com

Pavaduotoja ugdymui Saulė Šerėnienė

pastaba: Nuotrauka iš interneto

Visus pakviestuosius lankyti 2018/2019 m.m. kviečiame birželio 5 d. 17 val. į susirinkimą aktų salėje. Būtų puiku, jei pavyktų atvykti be vaikučių ir ramiai išklausyti informaciją. Apsilankyti su vaikučiais galite bet kada, išskyrus poilsio metą ( 13:00-15:30).

Gegužės 14–18 dienomis pristatyti savo įstaigą visuomenei Atvirų durų savaitėje “Darželiai kviečia”. Kviečiame apsilankyti iš anksto suderinus laiką tel. 837 312436

„Mažieji KUBUŠ gamtos mylėtojų klubo – išradėjai“

Konkurso taisyklės:

  1. Konkurse gali dalyvauti visi pageidaujantys lopšeliai/darželiai, kurie dalyvauja arba norėtų prisijungti prie programos „Kubuš gamtos mylėtojų klubas“.
  2. Konkursas vyksta nuo 2018 metų balandžio 11 d. iki gegužės 10 d. imtinai.
  3. Konkurse gali dalyvauti bet kokio amžiaus pavieniai vaikai, jų tėveliai arba grupės.
  4. Konkurso sąlygos: iš senų plastikinių ir/ar stiklinių Kubuš buteliukų sukurti namų apyvokos daiktą ar dekoraciją, nufotografuoti ir siųsti el.paštu rinkodara@osama.lt. Nuotrauka turi būti užvadinta:

Vardas_pavarde_ugd.įstaiga_miestas, tuo atveju, jei konkurse dalyvauja grupė ir siunčiamas bendras grupės rankdarbis: grupė_ugd.įstaiga_miestas_vaikų skaičius grupėje

Laiške būtina nurodyti kontaktus, kuriais būtų galima susisiekti laimėjimo atveju.

  1. Konkurso prizinį fondą sudaro 50 vnt pakvietimų apsilankyti Girstučio plaukimo klube „Banga“: https://klubasbanga.lt/
  2. Laimėtojai bus renkami ir skelbiami gegužės 11 d. Bus renkami 2 grupiniai darbeliai, o likę prizai bus išdalinti pavieniams dalyviams.
  3. Konkurso organizatorius UAB „Osama“ ir prekinis ženklas Kubuš.

Kviečiame visus vaikus ir pedagogus gyventi sveikai, aktyviai ir kūrybingai.

„KOKYBIŠKAS IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS VAIKUI- RAKTAS Į JO SĖKMĘ“

2017 m. balandžio 20 d. 10 val. DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS

( VEISIEJŲ 17 , DRUSKININKAI)

Tikslinė grupė: ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai;

Kviečiame pasidalinti savo sėkmės istorijomis šiuose sektoriuose:

Vaikai, kurie mus moko ( specialieji vaikų poreikiai);
Priešmokyklinis ugdymas: praktiniai patarimai kolegoms;
Netradiciniai ir efektyvūs tėvų įtraukimo būdai į vaikų ugdymo procesą;
Planavimo procesai orientuoti į kokybišką rezultatą;
Aš – pedagogas kūrėjas ( edukacinių erdvių, priemonių, metodų kūryba);

Registracija:

informacija telef. 862089046
Klausytojams: https://goo.gl/wQpj2s

Dalyviams: https://goo.gl/JwUzE3
Kaina 15 Eur ( akredituoto švietimo centro pažymėjimai, galima mokėti MK lėšomis, mokėjimai tik pavedimu). Sąskaitos išrašomos.

Gerbiami pakviestieji  būsimųjų ugdytinių Tėveliai,

Kviečiame Jus 2018 m. birželio 5 d. 17 val. į susirinkimą dėl vaikų priėmimo, susipažinimą su auklėtojomis. Būtų puiku, jei turėtumėte galimybę atvykti kol kas be vaikučių.

Sutarčių pasirašymas numatomas 06 20-06 27 dienomis nuo 9 iki 13 val.

Priešmokyklinių grupių sutartys bus pasirašomos 06 20-06 23 laikotarpyje nuo 9-13 val.

Lauksime atvykstant

Administracija