Projektai
es
Screenshot 2020-11-22 at 19.24.51
2020-09-18_12.30_Sveikatiada logo PNG
Lietuvos mažųjų žaidynės
M8s7
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Įdomu!
turas
Kviečiame pas mus!
received_231406588276962

Gerbiami Tėveliai,

Vadovaudamasi LRV nutarimu dėl karantino nutraukimo ir saugos reikalavimais, atitinkančiais 3-ąjį saugos lygį, galiojantį visoms švietimo įstaigoms dirbančioms vasaros metu, teikiančioms ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ir galiojančiais Ekstremalios situacijos reikalavimais, nuo 06 17 dienos:

P a k e i č i u įpareigojimą dėl vaikų temperatūrų matavimų atvykus į įstaigą, į būtinąją stebėseną grupėje, kuomet esant bent mažiausiam įtarimui arba aiškiems negalavimų požymiams, matuoti temperatūrą individualia tvarka grupėse;

P a l i e k u  galioti nuo 2020 06 17 privalomą reikalavimą darbuotojams atvykus į darbą matuoti temperatūrą ir ją fiksuoti žurnale nustatyta tvarka;

P a v e d u grupių mokytojoms nepriimti vaikų į grupes su slogos, karščiavimo didesniu nei 37,3 laipsnio, kosulio, išorinio bėrimo požymiais ir informuoti apie tai tėvus;

P r a t ę s i u pailginto veikimo grupių veiklos atšaukimą  iki 07 30, vadovaudamasi LESVV rekomendacija atsisakyti vaikų grupių jungimo ir vaikų tarp grupių maišymo organizuojant įstaigos veiklos procesus.

Į p a r e i g o j u dirbančius švietimo pagalbos specialistus į užsiėmimus ir toliau imti tik vienos grupės vaikus, laikantis patalpų vėdinimo ir dezinfekcijos tvarkos;

N u s t a t a u  privalomą veido apsaugos priemonių dėvėjimą priimant vaikus į grupes, masinių renginių ir švenčių metu iki  07 30 dienos. Vedant vaikus į lauką veido apsaugos priemonių dėvėjimas yra rekomenduojamas. Tėvų/globėjų įėjimas į įstaigą galimas tik su veido apsaugos priemonėmis.

L.e.p. direktorė Saulė