Projektas
es
Lietuvos mažųjų žaidynės
M8s7
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas

Vadovaudamasi 2019 09 24 Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus siunčiama informacija  :

  1. P a v e d u laikyti  netekusiu galios Kauno lopšelio- darželio „Želmenėlis“ direktoriaus įsak. Nr. 2019 09 17 V-128;
  2. Į p a r e i g o j u vadovautis tokia galima nelankytų dienų pateisinimo tvarka nustatytam įsakymo galiojimo terminui:

2.1  iki  5 nelankytų kalendorinių dienų tėvų ( įtėvių, globėjų) rašytiniu paaiškinimu pagal pateiktą formą bet ne vėliau nei iki mėnesio paskutinės dienos;

2.2  duomenimis iš vaiko asmeninės paskyros sistemoje www.esveikata.lt tėvų pačių atspausdintas tik vaiko apsilankymo pas gydytojus datas- jokios kitos informacijos susijusios su liga ar gydymo procesu pateikti nereikia;

2.3  Informacija apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ( vaiko slaugą) iš tėvo ( įtėvio, globėjo) asmeninės sodros paskyros, kur nurodomas tik slaugos laikotarpis;

  1. N u s t a t a u įsakymo galiojimo terminą iki 2019 spalio 15 d.