Projektas

es

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Steigėjas

Gerbiami projekto dalyviai,

 

Informuojame Jus, kad projekto “Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubo” baigiamoji konferencija vyks 2018 m. vasario 20 d. 12 val. Dainavos progimnazijoje ( Partizanų 118, Kaune). Projekto dalyviai jos metu gaus projekto atitikties sertifikatus, todėl bent vieno įstaigos atstovo dalyvavimas būtų labai pageidautinas.

Išankstinė dalyvių registracija bus paskelbta 2018 m. vasario 1d.

 

Projekto organizatoriai

Diskusija

„Sėkmės laiptai: kaip priešmokyklinukas virsta sėkmingu pirmoku?“

 

Kauno l/d „Želmenėlis“ direktorė Lina Bagdanavičienė

Kauno l/d „Želmenėlis“direktoriaus pavaduotoja ugdymui Saulė Šerėnienė

 

Kauno l/d „Želmenėlis“ ir A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro administracinės komandos, nusprendusios savo veiklos kokybėje įtvirtinti jau du metus privaloma tapusią priešmokyklinio ugdymo programos įdiegimo sėkmę, pakvietė Kauno ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogus bei pradinių mokyklų pirmokų mokytojas į diskusiją- kokie gi tie sėkmės laiptai, kuriais tenka kopti priešmokyklinukui, kad tapti sėkmingu pirmoku. Diskusijoje dalyvavusios l/d „Sadutės“, l/d „Pagranduko“, l/d „Pasakos“, l/d „Klevelio“, l/d „Girinuko“,  A.Stulginskio mokyklos –DC ir kitų įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogės vienu balsu tvirtino, kad didžiausia sėkmė- kuomet įstaiga ir šeima dirba kartu vaiko labui. „Ryto“ pradinės, VDU „Atžalyno“ progimnazijos pirmokų mokytojos teigė,kad vaikai ateina laisvesni, gebantys išsakyti savo norus, lūkesčius, nors silpnesnių komunikavimo kompetencijos pagrindų, bet tai dar vienas faktas, kad technologijos iš mūsų vaikų atima kalbėjimo dovaną.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai teigė, kad nėra kokybiškų seminarų, kurie atlieptų praktinius Priešmokyklinio ugdymo programos keliamus iššūkius, kad privalomieji kursai neapibrėžia to, ką reikia žinoti ir dermės laipto tarp pradinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programos beveik nėra. Bendrai pedagogai diskusijos metu išgrynino tokią poreikių giją, kad pirmoji klasė nebūtų streso šaltiniu priešmokyklinukui:

  • Reikalingas nemenkas tėvų indėlis į pagalbą vaikui, kaip kryptingos tėvystės pavyzdys;
  • Yra didelis priešmokyklinio ugdymo kokybiškų seminarų poreikis;
  • Tikslinga skatinti pozityvią vaikų konkurenciją kaip ugdymosi motyvacijos šaltinį.
  • Tėvų švietimas yra stipriausias ramstis ir pagalba ugdytojui.
  • Mažesnio vaikų skaičiaus grupėje poreikis;
  • Paruoštų švietimo pagalbos specialistų būtent tam amžiaus tarpsniui, kad pagalba vaikui būtų tikslinga;
  • Reikia adekvataus ir pamatuoto tėvų požiūrio į savo vaiko gebėjimus, o ne hiperbolizuoto matymo;
  • Būtina didinti vaikų savarankiškumo gebėjimus, mažinant tėvų hyperglobą.
  • Auklėtojoms turėti galimybę užsiauginti savo vaikus nuo lopšelio amžiaus iki priešmokykinio amžiaus .

Organizatoriai, moderavę šią diskusiją, apibendrindami akcentavo, kad labai svarbus yra ugdymo tęstinumas, kaip vieningų susitarimų visuma. Reikia tikėti, kad tokių susitikimų ir praktikumų, kurie leistų tarpusavy kalbėtis būtent praktikams.

2017-12-12 ( ANTRADIENIS)

 

14:00 PAKALNUTĖ

15:00 PAPARTĖLIS

16:15 DOBILĖLIS

17:15 LINELIS

 

2017-12-13 ( TREČIADIENIS)

13:45 RAMUNĖLĖ

14:45 RUGELIS

16:00 VARPELIS

17:00 RŪTELĖ

18:00 AGUONĖLĖ

 

2017-12-14 ( KETVIRTADIENIS)

14:30 SAULUTĖ

15:30 GILIUKAS

16:30 ŽIRNIUKAS

Mielieji Tėveliai, vaikučiai,

Ar girdėjote, į žemę vėl bumsi obuoliai? Ar pastebėjote, kaip greitai pasitinka vakarinės sutemos? Kaip lengvai ryte sužvilga rasa krintančio rūko fone. Ir kaip sakytų rašytojas Marius Katiliškis : „Miškais ateina ruduo…“ Ateina jis ir į mūsų namus, nūdieną, darbą. Mes kaip tie greiti voveriukai, kurių tiek daug mūsų darželio kieme- bėgam, sukamės lekiam. Ir sustojam rate iš nuostabos sakydami- vėl atėjo rugsėjis.

Mieli Pedagogai, Jums ruduo- rugių brandumo metas, baltų kardelių spindesys, ruduo Jums- smalsios vaiko akys, kažkuo panašios į Mamos akis. Tad linkiu Jums, kad atsakytumėte į visus užduotus klausimus, nubrauktumėt visas nerimo ašaras ir duotumėte vaikams tai, ko labiausiai laukėte pačios iš savo Mokytojų.

Mielos Auklėtojų padėjėjos, Jums ruduo- tai begalė skubėjimo akimirkų, vėjo šuorų, jūra šalikų ir kepurėlių, besisukančių aplink Jus. Jums ruduo- daugybė pripėduotų takų, ištepliotų rankų, kurios visos skuba būti nuvalytos, daug klausimų ir begalės atsakymų vienu metu.

O man ruduo- tai neramios vaikų akys, kupinos siaubo, kai reikės paleisti Mamos ranką, ašaromis tviskančios Mamų akys, kad reikės tas mažas rankeles, atvestas iš namų, paleisti, daugybė klausimų ir daugybė atsakymų, daugybė skambučių, – ar viskas jam/jai gerai? Man rugsėjis – tai auklėtojų skubėjimas ir kalnai dokumentų, specialistų invazijos ir tvarkaraščių derinimai, man rugsėjis- tai skrydis link „dar geriau, dar tobuliau, dar įdomiau“. O paskui jau ramus apgalvotas ėjimas į tikslą.

 

Mielieji, nesineškite nerimo ir skubėjimo, nebėkite, kai norisi tiesiog eiti, visiems procesams reikia tiesiog laiko, viskas yra įveikiama, viskas yra įmanoma. Laikas taip greitai nusineša daugybę dalykų, kuriuos taip noris dar sulaikyti. Linkiu to mėgavimosi tuo, kas vyksta čia ir dabar. Akimirkos žavesys yra pats nuostabiausias. Jūs esate paties šauniausio ir talentingiausio kolektyvo dalis- sveikiname Jus su tuo ir linkime pačių gražiausių mokslo metų.

 

Pagarbiai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas