Projektas

es

Lietuvos mažųjų žaidynės

M8s7

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Steigėjas

Įdomu!

turas

Kviečiame pas mus!

received_231406588276962

Gerbiami Tėveliai, informuojame Jus, kad darželis 2019 m. rugpjūtį nedirba. Ugdytiniai ( išskyrus priešmokyklinukus) nukreipiami į Kauno l/d “Sadutė” Partizanų g. 122

Nukreipimas

Įsakymas

“Lietuvos mažųjų žaidynių 2019 “projektą organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociaciją (RIUKKPA) ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).
Visą savaitę mūsu Kauno lopšelyje-darželyje “Želmenėlis” vyko pasiruošimas, skambant “Lietuvos mažųjų žaidynių 2019” himnui dainavome, šokome, piešėme palaikymo plakatus. Ir vasario 15 d. įvyko “Lietuvos mažųjų žaidynių 2019” I-etapo varžybos. Skambant himnui žaidynės buvo atidarytos iškilminga dalyvių eisena, šokome savo sukurtą šokį, prisiekėme garbingai ir sąžiningai varžytis, gerbti savo komandos draugus ir priešininkus, bėgti kuo grečiau ir šokti kuo aukščiau. Prisiminėme olimpines vertybes. Emocinos ir nuotaika buvo puiki, turėjome didelę dalyvių palaikymo komandą.Visi dalyviai buvo apdovanoti “Lietuvos mažųjų žaidynių 2019 ” I-etapo dalyvių diplomais.
Mielieji,
Laukiame Jūsų visų rugsėjo  3d. 10 val. Mokslo ir žinių šventėje.
Saugios ir sveikos vasaros.

DARBO LAIKAS
7.30 – 11.30 VAL. (LYGINĖMIS DIENOMIS)

Psichologo įstaigoje paskirtis – teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams.
Psichologas pavaldus Projekto vadovui (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui (Viršuliškių g. 103, Vilnius).
Psichologo funkcijos:
1. prireikus atlieka mokinio (vaiko) psichologinį vertinimą;
2. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais; prireikus konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
3. konsultuoja smurtavusius ar smurtą patyrusius mokykloje mokinius, mokytojus ar kitus švietimo įstaigos darbuotojus;
4. įgyvendina įvairias smurto ir patyčių, savižudybių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir pan. prevencijos priemones, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;
5. skaito paskaitas tėvams ir mokytojams apie konfliktų sprendimą, bendravimo su mokiniais gerinimą, smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją, savižudybių prevenciją mokykloje, krizių valdymą bei kitomis aktualiomis psichologinėmis temomis;
6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.
7. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
8. atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, suderinęs su mokyklos administracija;
9. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
10. su pedagoginės psichologinės/ švietimo pagalbos tarnybos vadovu suderina savo veiklos planą einamiesiems mokslo metams, teikia jį ir atliktų drabų ataskaitą Projekto vadovui;
11. vykdo kitus Projekto vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

Informuojame Jus, kad preliminarus 2018/2019 m.m. priėmimas yra baigtas. Vadovaujantis naujomis Duomenų apsaugos direktyvomis, vaikų vardų ir pavardžių skelbti negalime, tačiau pasitikrinti, ar patekote, galite prisijungę su vaiko ID į centralizuotą vaikų priėmimo sistemą (CVPIS), kurioje matysite statusą PATEKĘS. Viso priimta 60 ugdytinių. Įstaigos nuostata- pagal amžių išgrynintos amžiaus grupės, tad priėmimas vykdomas pagal laisvas vietas konkrečių gimimo metų vaikams. Visus klausimus galite pasitikslinti telf 8 37 312 430 arba el paštu ldzelma@gmail.com

Pavaduotoja ugdymui Saulė Šerėnienė

pastaba: Nuotrauka iš interneto

Visus pakviestuosius lankyti 2018/2019 m.m. kviečiame birželio 5 d. 17 val. į susirinkimą aktų salėje. Būtų puiku, jei pavyktų atvykti be vaikučių ir ramiai išklausyti informaciją. Apsilankyti su vaikučiais galite bet kada, išskyrus poilsio metą ( 13:00-15:30).