COVID-19 statistika

Serga vaikai 0
Serga tėvai/globėjai 0


Informacija atnaujinta: 2021-06-28

 

Projektai

es
Screenshot 2020-11-22 at 19.24.51
2020-09-18_12.30_Sveikatiada logo PNG

Lietuvos mažųjų žaidynės

M8s7

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Steigėjas

Įdomu!

turas

Kviečiame pas mus!

received_231406588276962
frame (1)

Gerbiami Tėveliai,

Sekdama sudėtingėjančią situaciją dėl COVID 19, nustatau, kad tėvai į rūbinėles nebus įleidžiami. Vaikus atvedame iki grupės durų, paskambiname grupės telefonu ir vaikus pasiima darbuotoja. Pasiėmimas lygiai toks pat: ateinate prie grupės durų, jei vaikai nėra lauke dėl prasto oro, paskambinate, vaikas bus atvedamas. Jei vaikai lauke – pasiimate iš teritorijos. Labai prašome neįstumti vaikų į grupę nepaskambinus darbuotojams. Labai prašome laikytis šios tvarkos (tvarka netaikoma lopšelio grupėms). Darbuotojai į grupes tėvų nebeleis. Vaikų darbelius gausite kiekvieną penktadienį ir galėsite su jais susipažinti. Valgiaraštį rasite koridoriuje prie virtuvės stende arba sistemoje “Mūsų darželis” bei tinklalapyje  skiltyje Vaikų maitinimas.

Taip pat primename, kad visavertiškai neveikiant sistemai e.sveikata.lt įstaiga nemato visų vaikų sveikatos pažymų, todėl labai prašome informuoti grupės mokytojus, jei vaikas turi kažkokių alergijų maistui, kurios bus įrašytos pažymose, pagal tai taikysime valgiaraštį.

Esame labai dėkingi už bendradarbiavimą, pastabas, kritiką, esame pasiruošę tobulėti.

Pagarbiai
direktorė Saulė

Ministro kreipimasis

 • Rugsėjo 1 d. šventė vyks fasadiniame kieme, jei nelyja lietus. Lyjant lietui – susitikimai tik grupėje.
 • Lopšelių (“Saulutės”, “Giliuko” ir “Žirniuko”) grupių pedagogai vieno iš ugdytinių tėvelių lauks 9:00 – 9:50 grupėse.
 • Veido apsaugos priemonės būtinos ir šventės metu, ir lydint vaiką į įstaigą.

L.e.p. direktorė Saulė

Primename, kad ekstremalioji padėtis neatšaukta ir padidinta Kauno m. susirgimų rizika įpareigoja mus Jums priminti tvarką, kuria vadovausimės nuo rugsėjo 1 d. :

 • Prailgintos veiklos grupių nebus, įstaigos darbo laikas 7:30-18:00;
 • Gražinami temperatūrų matavimai prie įstaigos įėjimo tiek vaikams, tiek jį lydintiems asmenims. Jus pasitiks įstaigos darbuotojai prie “Papartėlio” grupės įėjimo ir pamatuos temperatūrą. Išėjimas tėveliams per vidurines įstaigos (fasadines) duris. Darbuotojams per  išėjimą prie “Dobilėlio” grupės;
 • Su slogos, konjuktyvito, bėrimo, kosulio ar kitų ligų požymiais vaikai nebus priimami, o pasireiškus šiems požymiams vaikui jau esant darželyje, būsite  informuoti vaiką skubiai pasiimti iš įstaigos, kaip tai numato susitarimai ugdymo sutartyse;
 • Įėjimas į įstaigą lydintiems asmenims  tik su veido apsaugos priemonėmis. Tai ypatingai aktualu mūsų mažiausiųjų naujokų tėveliams, nes į grupę adaptaciniam periodui bus įleidžiami tik su kaukėmis ir ribotu srautu;
 • Vaikų pasiėmimas bus vykdomas paskambinus grupės telefonu ir vaikas bus palydimas iki durų arba jei vaikai tuo metu lauke pasiimant iš lauko teritorijos;
 • Labai prašome aptarti iš anksto su vaikais šias procedūras, kad patirtų kuo mažiau streso;
 • Vaikų, kurie yra didesni, drąsesni prašysime nelydėti iki rūbinėlių dėl saugumo. Išimtį darome tik lopšelio amžiaus vaikų tėveliams, nes suprantame, kiek nerimo patiria ir vaikai, ir tėvai adaptaciniu periodu;
 • Rugsėjo 1 d. šventė įvyks kaip ir planuota 10 val. Įstaigos fasadiniame kieme. Šventės metu tėveliams/ globėjams ar kitiems lydintiems asmenims veido apsaugos priemonės būtinos ir prašysime savarankiškai laikytis 1-1,5 m. tarpusavio saugos atstumų;
 • Sveikatos pažyma 027a forma mūsų įstaigą lankantiems vaikams su odontologo žyma ( skaitmeniniu pavidalu esveikata.lt arba paprastu popieriniu išrašu) gali būti pateikiama iki 12 31 d. , išskyrus tuos atvejus, kai vaikas yra alergiškas ir jam būtina pritaikyti valgiaraštį. Įstaigos naujokams sveikatos pažymas yra būtina pateikti iki rugsėjo 17 d. kaip numato karantino atšaukimo tvarka;
 • Muzikos, šokio, teatro užsiėmimai bus vykdomi atskirai kiekvienos grupės vaikams. Tarp užsiėmimų daromi tarpai ir patalpos vėdinamos bei dezinfekuojamos;
 • Atnaujinama iš dalies ir būrelių veikla, tačiau užsiėmimai vyks tik–po vienos grupės vaikus, lygiai taip pat paliekant laiko pertraukas patalpų vėdinimui ir dezinfekcijai;
 • Interesantai, individualių konsultacijų norintys asmenys gali nuo 08 31 d. registruotis įstaigos telf. 8 37 312436 arba direktorės mob. 862089046, ar el paštu: saulesereniene@gmail.com, ldzelma@gmail.com ir pagal suderintą grafiką bus priimami.

L.e.p. direktorė Saulė

Informuojame Jus, kad Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ džiaugiasi galėdamas Jus priimti svečiuose 2020 m. liepos mėn. Įstaiga, vadovaudamasi ESV rekomendacijomis dėl grupių izoliacijos, dirba be prailginto veikimo grupių, jos darbo laikas 7:30-18:00. Visose grupėse pedagogai dirbs po pilną darbo dieną ir kaitaliosis dienomis, o ne pusdieniais. Prašome įvertinti faktą, kad grupėse liks padidintas vaikų skaičius dėl įstaigų veiklos jungimo.

Vaikų atvedimas privalomas iki 8:30, pasiėmimas iki 18:00. Mitybos grafikus galite rasti skiltyje Dienos rėžimas.

Nepriimsime vaikų, kurie karščiuoja daugiau nei 37,3, kosėja, ar turi kitų ligos požymių, įskaitant ir bėrimus. Tėvai vaikus gali atvesti į įstaigą tik su veido apsaugos priemonėmis, įgyvendinant įstaigos direktoriaus pareiginės instrukcijos bei LR Švietimo įstatymo nuostatą dėl vaikų saugos ir sveikatos užtikrinimo.

Grupių kontaktiniai telefonai:

Dobilėlio gr. 868201140

Rugelio gr. 867653262

Aguonėlės gr. 867653273

Varpelio gr.  867652517

Ramunėlės gr. 867652508

Rūtelės gr. 867652181

Apie neatvykimą ir/ar nelankymą, prašysime informuoti Jums priskirtos grupės pedagogus.

Vaikų paskirstymas vykdomas tokia tvarka:  (susiraskite vaiko identifikacinį kodą, ir rasite Jums priskirtą grupę)

KAUNO MENŲ DARŽELIO “ETIUDAS” VAIKŲ PASKIRSTYMAS GRUPĖSE

L.e.p. direktorė Saulė

Gerbiami Tėveliai,

Vadovaudamasi LRV nutarimu dėl karantino nutraukimo ir saugos reikalavimais, atitinkančiais 3-ąjį saugos lygį, galiojantį visoms švietimo įstaigoms dirbančioms vasaros metu, teikiančioms ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ir galiojančiais Ekstremalios situacijos reikalavimais, nuo 06 17 dienos:

P a k e i č i u įpareigojimą dėl vaikų temperatūrų matavimų atvykus į įstaigą, į būtinąją stebėseną grupėje, kuomet esant bent mažiausiam įtarimui arba aiškiems negalavimų požymiams, matuoti temperatūrą individualia tvarka grupėse;

P a l i e k u  galioti nuo 2020 06 17 privalomą reikalavimą darbuotojams atvykus į darbą matuoti temperatūrą ir ją fiksuoti žurnale nustatyta tvarka;

P a v e d u grupių mokytojoms nepriimti vaikų į grupes su slogos, karščiavimo didesniu nei 37,3 laipsnio, kosulio, išorinio bėrimo požymiais ir informuoti apie tai tėvus;

P r a t ę s i u pailginto veikimo grupių veiklos atšaukimą  iki 07 30, vadovaudamasi LESVV rekomendacija atsisakyti vaikų grupių jungimo ir vaikų tarp grupių maišymo organizuojant įstaigos veiklos procesus.

Į p a r e i g o j u dirbančius švietimo pagalbos specialistus į užsiėmimus ir toliau imti tik vienos grupės vaikus, laikantis patalpų vėdinimo ir dezinfekcijos tvarkos;

N u s t a t a u  privalomą veido apsaugos priemonių dėvėjimą priimant vaikus į grupes, masinių renginių ir švenčių metu iki  07 30 dienos. Vedant vaikus į lauką veido apsaugos priemonių dėvėjimas yra rekomenduojamas. Tėvų/globėjų įėjimas į įstaigą galimas tik su veido apsaugos priemonėmis.

L.e.p. direktorė Saulė

Gerbiami būsimųjų ugdytinių Tėveliai,

Ugdymo sutarčių 2020/2021 m.m. pasirašymas vyks birželio 15 – 19 dienomis.
Jūsų vaikai pasirašymo laike įkoduoti : vardo pirma raidė, pavardės pirma raidė ir asmens kodo trys paskutiniai skaičiai (lentelę su laikais rasite apačioje).
Kviečiame atvykti turint vaiko gimimo liudijimą, prioritetą (jei pagal jį esate priimti) grindžiantį dokumentą. Primename, kad turite būti deklaruoti su vaiku Kauno m.
Neatvykus pasirašyti sutarties, laikysime, kad lankyti neplanuojate ir kviesime sekantį ugdytinį pagal CVPIS eilę.
Sutarčių pasirašymo vieta: aktų salė.
Kaukės būtinos.

Pagarbiai

Direktorė Saulė