Kauno lopšelio – darželio “Želmenėlis” kokybės tyrimas

2022 m. gruodis – 2023 m. sausis

<spausti čia>


Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būtinųjų sąlygų (dėl atvykimo/išvykimo srautų valdymo) laikymosi Kauno lopšelyje – darželyje “Želmenėlis” įvertinimas.  2020 m.

<spausti čia>


Maitinimo kokybės darželyje ir įpročių namuose tyrimas. 2019 m.

<spausti čia>


Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimo rezultatai

<spausti čia>


Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimo rezultatai. 2015 m.

<spausti čia>