“Dobilėlio” grupė

Mokytoja Rūta Tamulienė ruta.tamuliene44@gmail.com

Mokytoja Aušra Kerulienė ausrakeruliene@gmail.com

Mokytoja Virginija Butkienė virbut55@gmail.com

  Grupės tel. nr. 868201140

1 savaitė “Raudonos nosies linksmybės”

Rekomenduojame tėvams, remiantis čia pateikta ugdomąja medžiaga, atlikti su vaikais kūrybines veiklas, paskaityti kūrinį, aptarti jį, pažaisti žodinius žaidimus. Taip pat atlikti užduotis, kurios nuskenuotos iš vaikų darželyje turimų pratybų.
Užduotis rengė mokytoja Rūta Tamulienė

Matematinis labirintas

Geometrinės figūros

Nuspalvink ir iškirpk.

Užduotis rengė mokytoja Virginija Butkienė


Stalo žaidimai- tinkamas laisvalaikio praleidimo būdas!

Stalo žaidimai- tinkamas laisvalaikio praleidimo būdas! Tad kviečiame susipažinti, prisiminti šaškių žaidimo taisykles, gudrybes. Nuostatuose rasite visą informaciją.

 

 

 

 

 

 

 

Šaškių turnyras 2020 nuostatai

Nuostatus rengė mokytoja Livija Žukauskienė


2 savaitė “Pavasaris kalba paukštelio balsu”

Šią savaitę rekomenduojame su vaikais pakalbėti apie paukščius. Pateiktoje ugdymo medžiagoje rasite kūrinių apie paukščius, linksmų kūrybinių, tyrinėjimo, fizinio aktyvumo veiklų. Taip pat rasite užduočių iš pratybų. Įkeliame ir nuorodas paukščių tema.

Užduotis rengė mokytojos Rūta Tamulienė ir Aušra Kerulienė

Papildoma medžiaga:

Pavasaris sugrįžo

Užduotys:

Užduotis rengė mokytoja Virginija Butkienė


STREAM savaitė „Kiškio Piškio eksperimentai su vandeniu“

2020.03.30-2020.04.03 STREAM savaitės „Kiškio Piškio eksperimentai su vandeniu“ tikslas, uždaviniai, laukiami rezultatai ir eiga

Rekomenduojamus eksperimentus rasite šioje nuorodoje:

https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE

Kūrybingos savaitės!

Organizuoja mokytojos Edita Petkuvienė ir Daiva Vilkienė


3 savaitė “Švari žemė, sveikas maistas – laimingas vaikas”

Šią savaitę rekomenduojame su vaikais pakalbėti apie sveiką maistą, saldumynų žalą, elektros energijos, vandens taupymą namuose. Taip pat išsiaiškinkite apie tai, kad vanduo gali įgyti įvairų pavidalą. Jis gali būti skystas (vanduo), dujinis (garai) ir kietas (ledas).

Užduotis rengė mokytoja Rūta Tamulienė

Papildoma medžiaga:

Lašelio kelionės

Užduotys:

Užduotis rengė mokytoja Virginija Butkienė


4 savaitė “Budinkim žemę spalvotais žiedais ir išdažykim margutį visokiais dažais”

Atlikus numatytas užduotis, vaikai gebės papasakoti apie didžiausią pavasario šventę Velykas, įvardys jos pagrindinius atributus, jų reikšmę. Atlikdami meninės veiklos sumanymus, tobulins pirštų, delno, riešo ir akių koordinaciją.

Užduotis rengė mokytoja Rūta Tamulienė
Papildomos užduotys:
Užduotis rengė mokytoja Virginija Butkienė

5 savaitė “Mažosios Velykėlės”

Šią savaitę, vaikai laukdami Mažųjų Velykėlių, toliau gilins žinias apie Šv. Velykų papročius, žais žaidimus, atliks įvairias kūrybines užduotėles. Kad visi kartu galėtume pasidžiaugti ir pasigrožėti atliktais darbeliais, bei kitos veiklos rezultatais, norime paprašyti, kad viską (pagal galimybes) fotografuotumėt ar filmuotumėt ir atsiųstumėt mums.

Ugdomoji veikla:

1 užduotis

2 užduotis  dainelė:  https://youtu.be/NDSTHBbJlPA

3 užduotis

Papildomos užduotys:

Užduotis rengė mokytoja Virginija Butkienė

STREAM savaitė „Mikė Pūkuotukas mokslo šalyje“

2020.04.20-2020.04.24 STREAM savaitės „Mikė Pūkuotukas mokslo šalyje“ tikslas, uždaviniai, laukiami rezultatai, eiga ir eksperimentai

Kūrybingos savaitės!

Organizuoja mokytojos Rasa Šapranavičienė ir Aneta Limantienė


6 savaitė “Skaičių šalyje”

Savaitės tikslas ir rekomendacijos

Meškutis ir savaitės dienos

Taisyklingas rašymas:

Užduotys:

Nuspalvink

Nuspalvink

Suskaičiuok

Suskaičiuok

Suskaičiuok

Suskaičiuok

Alkani krokodilai (mažiau – daugiau – lygu)

Palygink

Surask skaičių:

Užduotis rengė mokytojos Rūta Tamulienė ir Aušra Kerulienė

Papildomos užduotys:

Užduotis rengė mokytoja Virginija Butkienė


7 savaitė “Tarp žiedų”

Šią savaitę su vaikais aptarkite gėles. Paaiškinkite, kokios auga namuose, kokias galima pamatyti miške, pievoje, močiutės gėlių darželyje. Išmokite tulpės, gvazdiko ir rožės pavadinimus, jiems būdingus požymius. Aptarkite gėlės struktūrą: stiebas, žiedas, žiedlapiai, lapai, šaknys. Stebėkite, kaip skiriasi gėlės žydėjimo laikas inde su vandeniu ir be jo. Kas atsitinka?

Pasitinkant Motinos dieną, pagaminkit sveikinimus mamoms, močiutėms, išmokite eilėraščių.

Apie augalus:

https://www.botanikos-sodas.vu.lt/files/Augalu_morfologija.pdf

Tarp žiedų

Animacinis filmukas “Septynžiedė gėlelė”:

https://youtu.be/figDhpN0lTg

Užduotys:

Išmokite eilėraščių:

Eilėraščiai

Eilėraščiai

Eilėraščiai

Eilėraščiai

Užduotis rengė mokytojos Rūta Tamulienė ir Aušra Kerulienė

Papildomos užduotys:

Gėlė mamai

Užduotis rengė mokytoja Virginija Butkienė


8 savaitė “Raidės”

Šią savaitę siūlome įtvirtinti raidžių pažinimą, susipažinti su taisyklingu jų rašymu. Nuorodose rasite, kaip pasigaminti priemonę didžiųjų ir mažųjų raidžių pažinimui. Taip pat, jau pažįstantiems raides, yra nuoroda, kaip pradėti mokytis skaityti.

Priemonė didžiųjų ir mažųjų raidžių pažinimui:

https://www.facebook.com/watch/?v=3078163758935488

Mokomės skaityti:

https://www.youtube.com/watch?v=Ph6BZeOgLW0&fbclid=IwAR2mCNhv6CUhpDMfgUHYmITmEv-1coHZQAbayOUF6ANcLWpQFI8kg54PD58

Miško abėcėlė:

https://www.youtube.com/watch?v=SoasV35XLEY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2YNbEZLBjeXTZevT4eq61g4mj2P_LVVoBR_V8IWwD2hk4SHjkmkh9T6lw

Užduotys:

Taisyklingas rašymas:

A-raidė

B-raidė

C-raidė

Č-raidė

D-raidė

E-raidė

Ė-raidė

F-raidė

G-raidė

H-raidė

I-raidė

Y-raidė

J-raidė

K-raidė

L-raidė

M-raidė

N-raidė

O-raidė

P-raidė

R-raidė

Raidės. Surask ir nuspalvink

Užduotis rengė mokytojos Rūta Tamulienė ir Aušra Kerulienė

Papildomos užduotys:

Į kurį stiklainį tinka? Skaičiuok skiemenis.

Abėcėlės pažinimo veikla

Idėja veiklai

 

 

 

 

 

 

 

Užduotis rengė mokytoja Virginija Butkienė


STREAM savaitė “Pelytės Zosės eksperimentai su kiaušiniais”

2020.05.04-2020.05.08 STREAM savaitės “Pelytės Zosės eksperimentai su kiaušiniais” tikslas, uždaviniai, laukiami rezultatai, eiga ir eksperimentai

Kūrybingos savaitės!

Organizuoja mokytojos Rūta Tamulienė, Aušra Kerulienė ir Virginija Butkienė


9 savaitė “Ką aš veikiu su savo šeima?”

Gegužės mėn. 15 d. yra švenčiama Šeimos diena. Todėl šią savaitę su vaikais panagrinėkite plačiau  šiuos klausimus: Kas yra šeima ir kokie nariai ją sudaro? Kas yra dėdė(teta)? Tai mamos ar tėčio brolis(sesuo). Ką vadiname pusseserėmis, pusbroliais?  Kuo vaikas taps savo brolio ar sesės vaikams? Tai, dažniausiai, jiems sukelia daug juoko, kai išsiaiškina, kad bus teta ar dėdė. Išmokite parašyti visų šeimos narių vardus. (Nepamirškite ir senelių su močiutėm). Išmokite eilėraštį. Tegul vaikas nupiešia šeimą, o tėveliams pridedu nuorodą su testu, kurį atlikus, daug ką sužinosite apie vaiko mintis.

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Užduotys:

Užduotis Nr.1

Užduotis Nr.2

Užduotis Nr.3

Užduotis Nr.4

Užduotis Nr.5

Išmokite eilėraštį:

TESTAS “NUPIEŠK SAVO ŠEIMĄ”:

http://mazyliozurnalas.lt/2016/11/testas-nupiesk-savo-seima/?fbclid=IwAR0rTdyUsY3kG4ujwUvc1BXSoEBcgeQzF1BzZk-eivLLMJ_fW3acVIl5rmU

PASAKA APIE ŠEIMĄ:

https://www.youtube.com/watch?v=enr7m1cNP6A

DAINA “PAS MOČIUTĘ, PAS SENELĮ”:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=qlFu-idgi9I&feature=emb_logo

Užduotis rengė mokytojos Rūta Tamulienė ir Aušra Kerulienė

Papildomos užduotys:

Nuspalvink namą ir nupiešk savo šeimą

Užduotis rengė mokytoja Virginija ButkienėNuotolinis ugdymas nuo 2020 05 18

 

Tema: “Mažieji pievos gyventojai”

Tikslas:

  • Supažindinti vaikus su pievų gyventojais, jų įvairove, gyvenimo būdu, kuo jie naudingi žmogui ir gamtai;
  • Skiepyti meilę gamtai ir jos gyventojams;
  • Ugdyti ekologinę savimonę ir supratimą, kaip tinkamai elgtis gamtoje;
  • Turtinti žodyną, lavinti kalbą.

Nuorodos:

https://youtu.be/IBKrs2tvc5w

https://youtu.be/22jCqmPONA8

https://youtu.be/pnGe74a2OB0

Tema: “Transporto priemonės”

Tikslas:

  • Atliekant įvairias veiklas, įtvirtinti transporto priemonių įvairovę;
  • Klasifikuoti transporto priemones pagal tris kategorijas: vandens, oro, žemės;
  • Ugdyti pastabumą, tobulinti skaičiavimo įgūdžius ir t.t.

Eilėraščiai apie transportą

Pasakos

Užduotis: Įmink mįslę keturgyslę

Dainelė – judesių mankštelė:

https://youtu.be/cQpsa-HQFgo

Užduočių kelias pėdoms:

https://youtu.be/G9pABiRo5O4

Pokalbis su vaikais apie transporto priemones, kokias galbūt žino ar yra matę. Po pokalbio su vaikais, video filmukas, su transporto priemonių pavadinimais:

 https://youtu.be/Q0UcGKCRKmE

 https://youtu.be/1x52pU4dZwk

 https://youtu.be/21WwqdOJkoE

https://youtu.be/Jets4WYvLUk

Pabandykite su vaikais garsiai ištarti jų pavadinimus. Pasiūlyti jam įvardinti transporto priemones, išskirti pirmą žodžio garsą, atrinkti jį žyminčią raidę, skiemenuoti žodžius, suskaičiuoti skiemenis. Pagal pirmą garsą atrinkti transporto priemones. Klasifikuoti transporto priemones pagal tris kategorijas: vandens, oro, žemės. Vartoti ir įsiminti žodžius: rieda, lekia, dumia, burzgia, važiuoja, skrenda, sklando, leidžiasi, plaukia, plūduriuoja.

Užduotys:

Užduotis rengė mokytoja Virginija Butkienė