◆   Už vaikų išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas

    Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ kopiją (pridedama).

Išsamesnė  informacija:     Sprendimas T-115

◆   Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas

◆   Įsakymas dėl Kauno įkimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2014 metų vasarą

◆   Įsakymo priedas dėl Kauno įkimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2014 metų vasarą

——————————————————————————————————————————–

◆ Kauno lopšelyje – darželyje – “Futboliuko” džiaugsmo akimirkos

◆ Nuoroda į “Futboliuko” filmuotą medžiagą
◆ Želmenelio ugdytiniai dalyvauja projekte “Mažųjų olimpiada”