“Ramunėlės” grupė

Mokytoja Vyda Šapranavičienė sapranaviciene@gmail.com

Mokytoja Birutė Rusteikienė rusbira2@yahoo.com

  Grupės tel. nr. 867652508

1 savaitė “Sėklų karalystėje”

Rekomenduojame Tėvams, remiantis čia pateikta ugdomąja medžiaga, atlikti su vaikais kūrybines veiklas, paskaityti kūrinį, aptarti jį, pažaisti žodinius žaidimus. Taip pat atlikti užduotis, kurios nuskenuotos iš priešmokyklinio ugdymo programos turimų pratybų. Sėkmingo darbo.

Užduotys:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Užduotis rengė mokytojos Birutė Rusteikienė ir Vyda Šapranavičienė


Stalo žaidimai- tinkamas laisvalaikio praleidimo būdas!

Stalo žaidimai- tinkamas laisvalaikio praleidimo būdas! Tad kviečiame susipažinti, prisiminti šaškių žaidimo taisykles, gudrybes. Nuostatuose rasite visą informaciją.

Šaškių turnyras 2020 nuostatai

Nuostatus rengė mokytoja Livija Žukauskienė


2 savaitė “Varnėno inkile”

Remiantis čia pateikta ugdomąja medžiaga,  atlikti su vaikais užduotis, kurios nuskenuotos iš priešmokyklinio ugdymo programos turimų pratybų.

Savaitės tikslas, uždaviniai ir rekomenduojama veikla

Užduotys:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

3 savaitė  “Į pagalbą gamtai”

Savaites tikslas, uždaviniai ir rekomenduojama veikla

Užduotys:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Papildomos užduotys

Užduotis rengė mokytojos Birutė Rusteikienė ir Vyda Šapranavičienė


STREAM savaitė „Kiškio Piškio eksperimentai su vandeniu“

2020.03.30-2020.04.03 STREAM savaitės „Kiškio Piškio eksperimentai su vandeniu“ tikslas, uždaviniai, laukiami rezultatai ir eiga

Rekomenduojamus eksperimentus rasite šioje nuorodoje:

https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE

Kūrybingos savaitės!

Organizuoja mokytojos Edita Petkuvienė ir Daiva Vilkienė


4 savaitė “Pas Velykų bobutę”

Savaites tikslas, uždaviniai ir rekomenduojama veikla

Užduotys:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

5 savaitė “Tarp žiedų”

Savaitės tikslas, uždaviniai ir rekomenduojama veikla

Užduotys:

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Užduotis rengė mokytojos Birutė Rusteikienė ir Vyda Šapranavičienė


STREAM savaitė „Mikė Pūkuotukas mokslo šalyje“

2020.04.20-2020.04.24 STREAM savaitės „Mikė Pūkuotukas mokslo šalyje“ tikslas, uždaviniai, laukiami rezultatai, eiga ir eksperimentai

Kūrybingos savaitės!

Organizuoja mokytojos Rasa Šapranavičienė ir Aneta Limantienė


6 savaitė “Per mokslo kalnus”

Savaitės tikslas, uždaviniai ir rekomenduojama veikla

Užduotys:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Papildomos užduotys

 

7 savaitė “Dovanų dirbtuvėje”

Savaitės tikslas, uždaviniai ir rekomenduojama veikla

Užduotys:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

 

8 savaitė “Žaidimų aikštelėje”

Savaitės tikslas, uždaviniai ir rekomenduojama veikla

Užduotys:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Užduotis rengė mokytojos Birutė Rusteikienė ir Vyda Šapranavičienė


STREAM savaitė “Pelytės Zosės eksperimentai su kiaušiniais”

2020.05.04-2020.05.08 STREAM savaitės “Pelytės Zosės eksperimentai su kiaušiniais” tikslas, uždaviniai, laukiami rezultatai, eiga ir eksperimentai

Kūrybingos savaitės!

Organizuoja mokytojos Rūta Tamulienė, Aušra Kerulienė ir Virginija Butkienė


9 savaitė “Draugų būryje”

Savaitės tikslas, uždaviniai ir rekomenduojama veikla

Užduotys:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Užduotis rengė mokytojos Birutė Rusteikienė ir Vyda ŠapranavičienėNuotolinis ugdymas nuo 2020 05 18

 

Tema: “Per vasarą į mokyklą”

Savaitės tikslas, uždaviniai ir rekomenduojama veikla

Užduotys:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

Tema: “Mus kalbina knygos lapeliai”

Tikslas:

Skatinti vaikus domėtis knyga, ją skaityti, saugoti ir gerbti.

Kiekvienos dienos veikla:

https://padlet.com/rusbira2/9qsr4lqfuuwkwia8

Užduotis rengė mokytojos Birutė Rusteikienė ir Vyda Šapranavičienė