“Varpelio” grupė

Mokytoja Daiva Pečiukėnienė daivap1970@gmail.com

Mokytoja Edita Petkuvienė editapetk@gmail.com

  Grupės tel. nr. 867652517

1 savaitė “Raudonos nosies linksmybės”

Rekomenduojame Tėveliams, remiantis čia pateikta ugdomąja medžiaga, atlikti su vaikais kūrybines veiklas, perskaityti kūrinį, aptarti jį, pažaisti žodinius žaidimus. Taip pat rekomenduojame atlikti užduotis iš vaikų darželyje turimų pratybų.

Ugdomoji medžiaga:

Užduotys:

Užduotis rengė mokytoja Daiva Pečiukėnienė


Stalo žaidimai- tinkamas laisvalaikio praleidimo būdas!

Stalo žaidimai- tinkamas laisvalaikio praleidimo būdas! Tad kviečiame susipažinti, prisiminti šaškių žaidimo taisykles, gudrybes. Nuostatuose rasite visą informaciją.

Šaškių turnyras 2020 nuostatai

Nuostatus rengė mokytoja Livija Žukauskienė


Skaičiuojant pasitelkite į pagalbą pirštukus, įvairius pagaliukus, žaisliukus.

Papildomos užduotys:

Užduotis rengė mokytoja Daiva Pečiukėnienė


2 savaitė “Pavasaris kalba paukštelio balsu”

Savaitės ugdomoji medžiaga:

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Užduotys:

Užduotis Nr.1

Užduotis Nr.2

Užduotis Nr.3

Užduotis Nr.4

Užduotis Nr.5

Užduotis Nr.6

Užduotis rengė mokytoja Edita Petkuvienė


STREAM savaitė „Kiškio Piškio eksperimentai su vandeniu“

2020.03.30-2020.04.03 STREAM savaitės „Kiškio Piškio eksperimentai su vandeniu“ tikslas, uždaviniai, laukiami rezultatai ir eiga

Rekomenduojamus eksperimentus rasite šioje nuorodoje:

https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE

Kūrybingos savaitės!

Organizuoja mokytojos Edita Petkuvienė ir Daiva Vilkienė


3 savaitė ,,Švari žemė, sveikas maistas – laimingas vaikas”

Savaitės ugdomoji medžiaga:

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Užduotys:

Užduotis Nr.1

Užduotis Nr.2

Užduotis Nr.3

Papildomos užduotys:

Užduotis Nr.1

Užduotis Nr.2

Užduotis Nr.3

Užduotis Nr.4

Užduotis Nr.5

Užduotis Nr.6

Užduotis Nr.7

Užduotis Nr.8

Užduotis Nr.9

Užduotis Nr.10

Užduotis Nr.11

Užduotis rengė mokytoja Daiva Pečiukėnienė


4 savaitė „Budinkim žemę spalvotais žiedais ir išdažykim margutį visokiais dažais!“

Savaitės ugdomoji medžiaga:

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Užduotys:

Užduotis Nr.1

Užduotis Nr.2

Užduotis Nr.3

Užduotis Nr.4

Užduotis Nr.5

Užduotis Nr.6

Užduotis Nr.7

Užduotis rengė mokytoja Edita Petkuvienė


5 savaitė “Nubudau ir atradau”

Kiekvienos dienos veikla:

https://padlet.com/kristinaromeikiene/i2kf16ngz46q

Užduotis rengė mokytoja Kristina Romeikienė


STREAM savaitė „Mikė Pūkuotukas mokslo šalyje“

2020.04.20-2020.04.24 STREAM savaitės „Mikė Pūkuotukas mokslo šalyje“ tikslas, uždaviniai, laukiami rezultatai, eiga ir eksperimentai

Kūrybingos savaitės!

Organizuoja mokytojos Rasa Šapranavičienė ir Aneta Limantienė


6 savaitė „Iš kur kyla triukšmas?“

Savaitės ugdomoji medžiaga:

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Užduotys:

Užduotis Nr.1

Užduotis Nr.2

Užduotis Nr.3

Užduotis Nr.4

Užduotis Nr.5

Užduotis rengė mokytoja Edita Petkuvienė


7 savaitė ,,Tau, Mamyte!”

Kiekvienos dienos veikla:

https://padlet.com/kristinaromeikiene/i2kf16ngz46q

Užduotis rengė mokytoja Kristina Romeikienė


8 savaitė „Ką aš veiksiu su savo šeima?“

Savaitės ugdomoji medžiaga:

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Užduotys:

Užduotis Nr.1

Užduotis Nr.2

Užduotis Nr.3

Užduotis Nr.4

Užduotis Nr.5

Užduotis Nr.6

Užduotis rengė mokytoja Edita Petkuvienė


STREAM savaitė “Pelytės Zosės eksperimentai su kiaušiniais”

2020.05.04-2020.05.08 STREAM savaitės “Pelytės Zosės eksperimentai su kiaušiniais” tikslas, uždaviniai, laukiami rezultatai, eiga ir eksperimentai

Kūrybingos savaitės!

Organizuoja mokytojos Rūta Tamulienė, Aušra Kerulienė ir Virginija Butkienė


9 savaitė ,,Smėlio laboratorija”

Savaitės ugdomoji medžiaga:

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Ugdomoji medžiaga

Užduotys:

Užduotis Nr.1

Užduotis Nr.2

Užduotis rengė mokytoja Daiva PečiukėnienėNuotolinis ugdymas nuo 2020 05 18

 

Tema: “Mažieji pievos gyventojai”

Tikslas:

  • Supažindinti vaikus su pievų gyventojais, jų įvairove, gyvenimo būdu, kuo jie naudingi žmogui ir gamtai;
  • Skiepyti meilę gamtai ir jos gyventojams;
  • Ugdyti ekologinę savimonę ir supratimą, kaip tinkamai elgtis gamtoje;
  • Turtinti žodyną, lavinti kalbą.

Nuorodos:

https://youtu.be/IBKrs2tvc5w

https://youtu.be/22jCqmPONA8

https://youtu.be/pnGe74a2OB0

Susipažinkite:

Drugelis

Sraigė

Pasakos:

Pasaka “Kaip sraigė vėl pradėjo džiaugtis”

Pasaka “Kvepiančios pievos išgelbėjimas”

Užduotys:

Pievos gyventojai

Magiškas eksperimentas

Tema: “Transporto priemonės”

Tikslas:

  • Atliekant įvairias veiklas, įtvirtinti transporto priemonių įvairovę;
  • Klasifikuoti transporto priemones pagal tris kategorijas: vandens, oro, žemės;
  • Ugdyti pastabumą, tobulinti skaičiavimo įgūdžius ir t.t.

Eilėraščiai apie transportą

Pasakos

Užduotis: Įmink mįslę keturgyslę

Dainelė – judesių mankštelė:

https://youtu.be/cQpsa-HQFgo

Užduočių kelias pėdoms:

https://youtu.be/G9pABiRo5O4

Pokalbis su vaikais apie transporto priemones, kokias galbūt žino ar yra matę. Po pokalbio su vaikais, video filmukas, su transporto priemonių pavadinimais:

 https://youtu.be/Q0UcGKCRKmE

 https://youtu.be/1x52pU4dZwk

 https://youtu.be/21WwqdOJkoE

https://youtu.be/Jets4WYvLUk

Pabandykite su vaikais garsiai ištarti jų pavadinimus. Pasiūlyti jam įvardinti transporto priemones, išskirti pirmą žodžio garsą, atrinkti jį žyminčią raidę, skiemenuoti žodžius, suskaičiuoti skiemenis. Pagal pirmą garsą atrinkti transporto priemones. Klasifikuoti  transporto priemones pagal tris kategorijas: vandens, oro, žemės. Vartoti ir įsiminti žodžius: rieda, lekia, dumia, burzgia, važiuoja, skrenda, sklando, leidžiasi, plaukia, plūduriuoja.

Užduotys:

Užduotis rengė mokytoja Virginija Butkienė